Nu tar vi nästa steg mot att etablera en EC-grupp inom OSSE-PF

OSSE-PF Vid OSSE:s parlamentariska församlings  (OSSE-PF) vintermöte i Wien i förra veckan togs nästa steg för att etablera en ny partigrupp, European Conservatives, inom OSSE-PF. Tanken är att sjösätta gruppen under sommarmötet i Luxemburg.

Inom OSSE-PF har det hittills funnits tre partigrupper; Socialisterna, EPP och ALDE. De partier som inte ingår i några av dessa partigrupper har hittills varit grupplösa. Många av dessa är dock konservativa och ingår i European Conservatives-grupper i andra sammanhang, som t ex inom Europarådets parlamentariska församling (PACE) och Natos parlamentariska församling (NATO-PA). Jag har därför tagit initiativ till att nu etablera en EC-grupp även inom OSSE:s parlamentariska församling. Genom en sådan grupp kan vi samverka och på allvar utmana de övriga på både positioner inom OSSE-PF men också driva politiska förslag i form av resolutioner (eller Supplementary Items, som det heter inom OSSE-PF).

Under vintermötet träffades företrädare för olika konservativa partier. En del företrädare kunde tyvärr inte närvara men framförde hälsningen att de alla vara positiva till att fortsätta arbetet mot att bilda en EC-grupp formellt.

Presidenten och generalsekreteraren i EC-gruppen inom Europarådets parlamentariska församling, Ian Liddell-Grainger och Tom Van Dijck, närvarade på mötet och Van Dijck fick i uppdrag att nu ta fram formella stadgar och regler. Vidare diskuterades också hur andra partier, som idag inte ingår i EC-strukturen, skulle kunna knytas till gruppen.

Rent organisatoriskt kommer EC-gruppen att knytas till europapartiet ACRE (Alliance of Conservatives and Reformists in Europe) där även de andra EC-grupperna är knutna. Dit hör också ECR-gruppen i Europaparlamentet där SD sedan en tid tillbaka är medlem. SD är också redan medlemmar i EC-gruppen inom PACE.

Det är verkligen en spännande resa. Till sommaren kan nu en EC-grupp ta form och på allvar utmana de övriga.

BJÖRN SÖDER (SD)
Medlem i den svenska OSSE-delegationen

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/nu-tar-vi-nasta-steg-mot-att-etablera-en-ec-grupp-inom-osse-pf/