”Ökad risk om Östersjön blir ett Natoinnanhav”

DEBATT De moderata företrädarna Wallmark och Ask hävdar i sin replik i Svenska dagbladet den 18 februari att Moderaterna menar att det inte handlar om antingen eller. Man vill att Sverige både ska satsa på det nationella försvaret och ansöka om Natomedlemskap. Ja, en grundförutsättning för ett medlemskap i Nato är ju att det ansökande landet lever upp till Natos krav om att avsätta 2 procent av BNP till försvaret. Men samtidigt som vissa partier ropat efter svenskt Natomedlemskap har man tidigare inte varit minsta benägen att avsätta tillräckliga resurser till vårt eget försvar. Moderaterna, under Reinfeldts ledning, fortsatte istället slakten av det svenska nationella försvaret.

Inte ens när situationen i Ukraina, som Wallmark och Ask refererar till, eskalerade var Moderaterna intresserade av att skjuta till resurser till det svenska försvaret. Istället uttalade dåvarande försvarsminister Karin Enström (M) att det inte fanns någon anledning att göra nya bedömningar.

Det är bra att Moderaterna nu har vaknat ur sin törnrosasömn och vill stärka det nationella försvaret. Det välkomnar vi. Vi sverigedemokrater har sedan vårt riksdagsinträde 2010 både varnat för utvecklingen i vårt närområde och i våra budgetförslag skjutit till ordentliga resurser till det svenska försvaret. Vi delar därför Moderaternas nya vilja om resursförstärkning och såg därför till att M/KD-budgeten antogs av riksdagen.

Men den moderata analysförmågan har tyvärr inte tidigare varit på topp. Och det finns inget som tyder på att den är det nu heller. Att hävda att ett svenskt Natomedlemskap ”skulle stärka fred och säkerhet i vårt närområde” är en dålig analys. Det skulle istället rubba hela det geostrategiska och geopolitiska läget eftersom ett svenskt medlemskap med all sannolikhet skulle leda till ett finskt medlemskap och därmed göra Östersjön till ett Natoinnanhav. Det skulle givetvis leda till uppenbara motreaktioner från rysk sida och därmed istället öka spänningarna. Och oavsett vad man anser om det så måste ett litet land som Sverige förhålla sig till andra länder i sin säkerhetspolitik. Lösningen är istället, som vi tidigare presenterat, ett stärkt svenskt nationellt försvar tillsammans med ett försvarsförbund med Finland. Det skulle välkomnas av både Nato och Ryssland och därmed stabilisera hela vår region. Det är att ta säkerhetspolitiskt ansvar både för vårt land och vårt folk.

BJÖRN SÖDER (SD)
Ledamot i utrikesutskottet och säkerhetspolitisk talesperson

ROGER RICHTOFF (SD)
Ledamot i försvarsutskottet och försvarspolitisk talesperson

CAROLINE NORDENGRIP (SD)
Ledamot i försvarsutskottet

JOSEF FRANSSON (SD)
Ledamot i försvarsutskottet

(Artikeln är publicerad i Svenska Dagbladet den 19 februari 2019)

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/okad-risk-om-ostersjon-blir-ett-natoinnanhav/