S har orsakat ett fruktansvärt lidande

DEBATT Anders Bengtsson (S) försöker göra sig till partihistoriker i Kristianstadsbladet den 27 februari 2021 men han visar sig snart istället vara historierevisionist. Både vad gäller SD:s och sitt eget partis historia.

Jag ska dock inledningsvis ge Bengtsson rätt i en sak. Socialdemokraterna gjorde många bra saker i begynnelsen av förra seklet. Men därefter har det tyvärr gått utför. Väldigt snabbt. Idag saknar man lösningar på alla de problem som vårt land brottas med och som allt fler människor upplever i sin vardag. Och det är också förklaringen till att man nu inte längre vill diskutera sakpolitik utan istället ägnar sig åt att bedriva smutskastningskampanjer mot sina politiska motståndare av sällan skådat slag. Jag tror inte Sverige tidigare upplevt dessa urskiljningslösa angrepp som Bengtsson och hans partikollegor i regeringen nu ägnar sig åt. Det är inte värdigt vare sig politiken eller demokratin.

I Bengtssons påståenden om SD och partiets historia uppvisar han en total okunskap. Han påstår t ex att ”den förre detta SS-officeren Gustav Ekström valde att samla dessa grupper och bilda ett politiskt parti. Sverigedemokraterna.” Det är ett påstående som Bengtsson och hans partikollegor upprepar i tid och otid. Men en lögn blir inte en sanning för att man återupprepar den. Jag har själv grävt i påståendet kring Ekström. I SD:s bildandeprotokoll från februari 1988 finns Ekströms namn inte med. Inte heller nämns hans namn vid det extra årsmöte som hölls i juli samma år. Det har hävdats att han skulle vara utsedd revisor. Och även om så vore fallet förstår alla att en revisor inte har med ett partis politik eller organisation att göra. En revisor behöver inte ens vara partimedlem.

Bengtssons eget partis samröre med de tyska nazisterna är däremot väldokumenterade. Statens institut för rasbiologi i Uppsala upprättades efter att en motion av den socialdemokratiske riksdagsmannen Wilhelm Björck bifölls. Hjalmar Branting var en av undertecknarna till motionen. Institutet kom att ligga till grund för Hitlers raspolitik. Och det var de svenska socialdemokraterna som fick tyskarna att börja stämpla ett ”J” i judiska pass för att kunna särskilja dem från övriga tyskar. Och även efter andra världskrigets slut fortsatte de svenska socialdemokraterna med sin rashygien genom den omfattande steriliseringspolitik som pågick under dryga 40 år.

Bengtsson tar vidare upp Socialdemokraternas internationella arbete ”som jobbat för fred och säkerhet mellan länder och folk”. Han borde dock vara lite försiktig med att slå sig för bröstet med tanke på vilka partier som de svenska sossarna internationellt har samarbetat med. Inom sin socialistinternational återfinns partier som gjort sig skyldiga till allt ifrån massmord, tortyr, massvåldtäkter, tvångsrekrytering av barnsoldater, åsiktsförföljelse och diktatur till förföljelse av homosexuella, rasism och antisemitism. Socialdemokraternas långa historia med kopplingar till och finansiering av terrorrörelser i Palestina är också väldokumenterade. Den grova antisemitismen går som en röd tråd och återfinns än idag i hög utsträckning inte minst här i Skåne inom ungdomsförbundet SSU:s distrikt, vilket flertal medier faktiskt rapporterat om åtskilliga gånger.

Jag skulle kunna skriva en avhandling om både Socialdemokraternas historia och samarbeten. I riksdagen har jag vid flertalet tillfällen ställt frågor till statsråden kring just samarbeten och finansiering av extremister som den S-ledda regeringen ägnar sig åt. Sossarna har allt för lätt kommit undan en ordentlig granskning, Att Bengtsson, med tanke på sitt eget partis historia och nutida förehavanden, har mage att angripa SD med lögner är häpnadsväckande. Men man kan väl å andra sidan inte förvänta sig annat när hans kollegor i självaste regeringen nu släppt alla hämningar och ägnar sig åt ren pajkastning för att få bort fokus från själva kärnan – att de inte längre har en politik som kan lösa problemen i vårt samhälle.

SD må ha gjort många misstag i partiets begynnelse. Det tillstår vi och har aldrig heller förnekat. Men dessa misstag har, till skillnad från sossarnas politik, i högsta grad drabbat oss själva och försenat vårt politiska genombrott. Sossarnas däremot, har åsamkat tusentals, ja även i förlängningen miljontals, människor ett fruktansvärt lidande. Bengtsson borde idka självkritik.

BJÖRN SÖDER (SD)
Riksdagsledamot

(Artikeln är publicerad på Kristianstadsbladet den 1 mars 2021)

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/s-har-orsakat-ett-fruktansvart-lidande/