Slanta upp – annars kommer Försvarsmakten att stå utan piloter

FÖRSVARET Mitt i det värsta försvars- och säkerhetspolitiska läget sedan andra världskriget finns det lite rum för prestige och senfärdighet i frågan om försvarsmaktens personalförsörjning. Det är nu tredje gången gillt som försvaret står med en pilotkris.

Under 2022 kunde vi läsa att omkring 30 piloter lämnat in ansökningar om tjänstledighet för studier efter stort missnöje med den nuvarande avtalsutformningen. Om inte situationen löses kan allt fler lägga vingarna på hyllan och då kan försvaret stå utan upp till 50 piloter.

Försvarsmaktens problematik med personalförsörjningen har under de senaste åren varit en återkommande diskussion. Det vi ser i dag påminner om pilotkrisen i slutet på 1980-talet då omkring 70 piloter såg ut att lämna försvaret för mer attraktiva tjänster inom den civila flygbranschen.

Den dåvarande försvarsministern Roine Carlsson ansåg att en sådan förlust av stridspiloter allvarligt skadade Försvarsmaktens operativa förmåga och att det skulle innebära problem vid en beredskapshöjning. Efter hårda förhandlingar erbjöds stridspiloterna det så kallade flygförmånsavtalet. Detta följdes sedan 1999 av en liknande kris. Frågan var återigen uppe på regeringens bord och vände. Vid årsskiftet 1999/2000 togs ett nytt avtal fram med tillägg och löneökningar för att förhindra flykten.

Försvarsmakten har implementerat ett förslag men som till synes inte har fått piloterna att ändra uppfattning. Piloter inom flygvapnet kan tjäna hela 15 000 kronor mindre än sina kollegor inom bland annat Kustbevakningen, och frågan om pensionsavgångar vid 55 år för den yngre generationen piloter är fortfarande oförändrad. Enligt uppgifter från Officersförbundet är utbildningskostnaden för en stridspilot omkring 90 miljoner kronor. Vi kan med all säkerhet dra slutsatserna att det kommer kosta betydligt mer för försvaret och skattebetalarna att inte gå stridspiloterna till mötes.

Kostnaden för ett nytt avtal skulle enligt uppskattade siffror uppgå till 75-90 miljoner kronor årligen. Detta i kombination med en översyn av pensionsavtalet för den yngre generationen stridspiloter tror vi är en bra början. Det kraftigt försämrade säkerhetsläget gör att vi inte har tid med utdragna processer eller prestige. Regeringen måste likt tidigare konflikter agera då historien visat oss att det här inte är någon ny eller enskild händelse.

SVEN-OLOF SÄLLSTRÖM (SD)
Vice ordförande i försvarsutskottet

BJÖRN SÖDER (SD)
Ledamot i försvarsutskottet

(Artikeln är publicerad på Altinget.se den 17 februari 2023)

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/slanta-upp-annars-kommer-forsvarsmakten-att-sta-utan-piloter/