Ulrika Lannér kommer med helt absurda påståenden

DEBATT Svar till Ulrika Lannérs debattartikel i Kristianstadsbladet den 10 mars. I Ulrika Lannérs något förvirrade replik i Kristianstadsbladet 2021-03-10 blandar hon friskt olika felaktiga påståenden och ämnesområden. Vad gäller LAS påstår hon att SD anser att denna lag om anställningsskydd ”ska tas bort” och att ”ursprungssvenskar ska få behålla jobben till förmån för övriga anställda”. Var har Lannér hittat detta? Det är ju helt absurda påståenden som inte stämmer.

Till skillnad mot Socialdemokraterna, som låter Centern och Liberalerna diktera villkoren gällande LAS, så har SD hela tiden varit tydliga med att de förändringar inom LAS vi vill göra handlar om att ge småföretagen utökade möjligheter att behålla nyckelkompetens. Det handlar om att utöka undantagen från två till fem i företag med upp till tio anställda. Lannérs höga svansföring för Socialdemokraterna i LAS-frågan tyder på att hon inte känner till vad LAS-utredningen kommit fram. Hade hon känt till det så tror jag hon undvikit att numera framhålla Socialdemokraterna som ett trovärdigt parti för att stå upp för LAS.

Att jag tog upp delar av Socialdemokraternas blodiga historia, full av rasbiologi, tvångssteriliseringar och samarbete med Nazityskland, var ett direkt svar på en socialdemokrats felaktiga anklagelser om SD:s partihistoria. Att Socialdemokraterna genom historien valt att ställa sig på fel sida är belagt med fakta. Det senaste avslöjandet ur Säpos arkiv som avslöjas i boken Naftasyndikatet, skriven av den liberale riksdagsledamoten Fredrik Malm, om hur svenska partitoppar inom Socialdemokraterna hjälpte Stalin att tvätta blodspengar i Sverige är ytterligare ett bevis på detta.

Slutligen vad gäller Lannérs fråga om var jag står gällande minoritetsgrupperna i Sverige tror jag de flesta vid det här laget har förstått det. Både jag och partiet står bakom det beslut som fattades av riksdagen 1999 om att erkänna de fem minoritetsnationerna i Sverige, dvs judar, romer, samer (som även är ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar. Gemensamt för dessa nationer i Sverige är att de befolkat Sverige under lång tid och att de utgör grupper med uttalad samhörighet. De har även en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet, De är därför undantagna från det allmänna assimileringssträvande som vi annars kräver av människor som kommer till vårt land.

BJÖRN SÖDER (SD)
Riksdagsledamot

(Artikeln är publicerad i Kristianstadsbladet  den 17 mars 2021)

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/ulrika-lanner-kommer-med-helt-absurda-pastaenden/