Uttalande om Kinas Sverigeambassadörs hot mot Ericsson

Kinas Sverigeambassadör har uttalat hot om att det svenska telekomföretaget Ericsson kan få svårigheter att verka i Kina efter det att Sverige beslutat att de kinesiska företagen Huawei och ZTE inte ska få delta i 5G-utbyggnad i Sverige. Hoten är ett led i Kinas allt mer aggressiva politik mot beslut som de ogillar och det är inte första gången som Kinas ambassadör i Sverige kommer med hotfulla uttalanden. Det svenska beslutet att inte låta de båda kinesiska företagen delta i utbygganden av 5G är väl motiverat i och med att Kina använder företagen för underrättelseinhämtning och följer liknande beslut som andra länder tagit.

Björn Söder, Sverigedemokraternas säkerhetspolitiske talesperson kommenterar:

– Uttalandena från Kinas Sverigeambassadör visar på att frågan är känslig för landet och att det svenska beslutet att inte låta Huawei och ZTE inte ska få delta i 5G-utbyggnad i Sverige varit helt rätt och borde ha fattats tidigare. Bevisen mot att Kina genom kinesiska företag har bedrivit underrättelseinhämtning är omfattande och andra länder har tidigare fattat liknande beslut.

– Kinas expansionistiska politik är global och sträcker sig från ambitioner för transporter och råvaror i Arktis till att man blivit den enskilt största långivaren i Afrika. I Sveriges närområde agerar också Kina och genomförde för några år sedan sin första marina manöver i Östersjön med Ryssland. I Sydkinesiska havet har Kina expanderat kraftigt och byggt militärbaser på öar, vilket gör att landet inte har haft behov att ha soldater på andra staters territorium.

 

Källor:
http://tt.omni.se/kinas-ambassador-vi-kan-straffa-ericsson/a/vAAV54
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/afrikas-beroende-av-kina-kan-skapa-djup-kris

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/uttalande-om-kinas-sverigeambassadors-hot-mot-ericsson/