Anförande vid den utrikespolitiska debatten i riksdagen den 14 februari 2018

DEBATT Björns anförande vid dagens utrikespolitiska debatt angående att Sverige bör följa efter USA och erkänna Jerusalem som Israels huvudstad.

Fru talman,

I december förra året erkände USA:s president Donald Trump Jerusalem som Israels huvudstad och meddelade att han instruerat utrikesdepartementet att börja flytta den amerikanska ambassaden från det finansiella centret Tel Aviv till huvudstaden Jerusalem.

Det har, fru talman, framställts på vissa håll att detta skulle vara något Trump själv hittat på. Men den som hävdar detta är dåligt påläst. Det Republikanska partiet har under lång tid haft inskrivet i sitt program att Jerusalem är Israels eviga huvudstad. Även det Demokratiska partiet har Jerusalem inskrivet som Israels huvudstad i sina senaste program. Man skall också komma ihåg att den tidigare presidenten Obama underströk redan 2008 i ett tal att Jerusalem måste vara Israels odelade huvudstad.

Trumps åtgärd åtnjuter ett brett tvärpolitiskt stöd i kongressen, bland annat uttryckt i Jerusalem Recognition Act från 1995 som bekräftades av senaten så sent som för bara sex månader innan erkännandet.

Fru talman,

FN:s delningsplan av det brittiska palestinamandatet från 1947 innebar att hela Jerusalem med omnejd skulle betraktas som en internationell zon. Detta godtogs inte av araberna och när staten Israel utropades 1948 anföll de intilliggande arabstaterna Israel med syfte att utplåna staten. Östra Jerusalem ockuperades av dåvarande Transjordanien och judarna fördrevs, medan västra Jerusalem blev en del av Israel. I samma aggressionskrig ockuperade även Transjordanien Västbanken och Egypten intog Gaza.

När det israeliska parlamentet, Knesset, höll sitt första ordinarie sammanträde 1949 beslutade man att Jerusalem är den judiska statens huvudstad, vilket det har varit sedan 1950 då Israel flyttade sin regering till västra Jerusalem. Idag finns nu parlamentet, presidenten, högsta domstolen och departementen, men även sociala och kulturella institutioner och myndigheter, installerade i Jerusalem.

När arabstaterna 1967 åter anföll och gjorde ett nytt försök att utplåna Israel tog Israel Västbanken från Jordanien, som då hade ockuperat det illegalt i 19 år. Man tog även Jerusalem som lidit under samma ockupation och sedan dess har Jerusalem varit en odelad huvudstad för Israel.

Att staden står under israelisk kontroll har inneburit att människor från alla religioner kunnat komma dit. Så var inte fallet när östra delen stod under arabisk kontroll.

Fru talman,

President Trump har nu gjort det som redan är självklart och som judarna själva känt till i 3.000 år, då kung David köpte platsen som idag är Tempelberget, nämligen att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad och flytta sin ambassad dit.

Efter Trumps erkännande har fler stater erkänt eller signalerat att de kommer att erkänna Jerusalem som Israels de facto huvudstad och flytta sina ambassader dit. Sverige borde följa efter. Vårt lands ambassad bör givetvis vara förlagd i samma stad som Israel styrs ifrån och Jerusalem är Israels huvudstad.

Men istället väljer Sveriges utrikesminister Margot Wallström att återigen visa att den svenska regeringen förlorat sin moraliska kompass i utrikespolitiken, som så många gånger förr, i sina angrep mot den enda demokratiska staten i sitt område. Wallström kallar beslutet om att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad för ”katastrofalt”. Och i nästa andemening fortsätter hon och regeringen att pumpa in miljoner svenska skattemedel till den palestinska myndigheten för att finansiera antisemitism och terrorism.

Fru talman,

Sveriges Mellanösternpolitik är ett fullständigt skämt. Inte bara skämmer den ut oss inför omvärlden och gör oss till åtlöje. Än allvarligare är att den bidrar till att underblåsa antisemitism och terrorism.

Jag är därför stolt över att representera ett parti som står för något annat. Ett parti som till sin valkonferens nu lägger fram förslag i sin valplattform om att även Sverige skall erkänna Jerusalem som Israels huvudstad.

Med en sverigedemokratisk utrikespolitik kommer Israel, till skillnad från nu, ha en vän i Sverige och svensk utrikespolitik.

Tack, fru talman

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/anforande-vid-den-utrikespolitiska-debatten-i-riksdagen-den-14-februari-2018/