Björn Söders förstamaj-tal (talmanus) i Tomelilla

TAL Den första maj höll Björn sitt traditionsenliga tal i Tomelilla. Här publiceras hans talmanus.

Det är alltid lika trevligt att vara tillbaka i Tomelilla! I år blir det tyvärr inget traditionellt 1 maj-tal. Situationen i vår omvärld kräver något annat.

Det är en speciell tid vi lever i. Vi har ett krig i vårt närområde.

Kriget i Ukraina har nu pågått i 10 år sedan den ryska annekteringen av Krim och ockupationen av de östra delarna av landet. Vi är nu inne på det tredje året sedan den ryska fullskaliga invasionen. Från att i inledningen av den fullskaliga invasionen uppvisat en enorm enighet i Västvärlden – något som även förvånade despoten Putin – kan vi nu se hur stödet till Ukraina börjar vackla.

Länder som Ungern har börjat tala om att det inte finns någon militär lösning på konflikten utan man bör istället ägna sig åt politisk förhandling.

I Slovakien har den nya socialdemokratiska regeringen under Ficos ledning antagit en mer pro-rysk hållning. I USA dröjde det länge innan representanthuset kunde röstat ja till ett stödpaket till Ukraina på över 60 miljarder dollar.

Ett stöd som visserligen ger landet andrum men vänder inte kriget, enligt många bedömare. Framförallt riskerar stödet att komma försent.  Allt detta spelar bara Putin i händerna som nu försöker nöta ut Ukraina.

I månader har det ukrainska försvaret lidit brist på vapen och ammunition.

Jag är stolt över att Sverige utifrån våra resurser varit en stark bidragsgivare till Ukraina. Det ligger i vårt eget nationella intresse att göra så.

Ukraina utgör idag vår främsta frontlinje mot den ryska aggressionen.  Det är därför så viktigt att vi fortsätter att ge vårt stöd till landet. Det finns varken tid eller utrymme att svikta i stödet och det är glädjande att det idag finns en så bred politisk uppslutning kring detta i riksdagen.

För vi ska vara klara med att om Ukraina faller slutar inte Putin där. Hans mål är att återupprätta det ryska väldet och han kommer fortsätta att ta för sig. Och Sverige ligger även inom hans intressesfär.

Därför är det viktigt att vi i Sverige – parallellt med att vi ger stöd till Ukraina – rustar vår egen försvarsförmåga. Det gäller både det militära försvaret och det civila. Alla svenskar måste vara på det klara med att alla måste bidra till detta. Och det kommer att kännas av. Det kommer att kännas av när andra områden får stryka på foten till förmån för att rusta vår försvarsförmåga. Men jag kan lova. Det kommer att kännas betydligt värre om vi inte gör detta.

I fredags överlämnade Försvarsberedningen sin totalförsvarsrapport Stärkt försvarsförmåga, Sverige som allierad. I rapporten konstaterar man att Sverige står inför ett historiskt totalförsvarsbeslut.

Sedan den 7 mars i år är Sverige medlem i försvarsalliansen Nato. Natomedlemskapet innebär den största förändringen av svensk säkerhetspolitik på 200 år. Sverige har ingått bindande ömsesidiga försvarsgarantier i enlighet med artikel 5 i nordatlantiska fördraget. Det stärker vår säkerhet genom att avsevärt höja tröskeleffekten.

Vi befinner oss idag i det allvarligaste säkerhetspolitiska läget sedan andra världskriget. Detta tillsammans med de krav som följer som allierad innebär enligt Försvarsberedningen att det krävs ambitionshöjningar i det militära försvaret.

Och förmågehöjningarna måste snabbas på. Tid måste vara en avgörande faktor i alla politiska och militära beslut som fattas de kommande åren avseende till exempel personal, materiel, och infrastruktur.

Försvarsberedningens förslag innebär att tillskottet för det militära försvaret kommer stegvis, från år 2025, för att 2030 uppgå till totalt 52,8 miljarder kronor.  För det civila försvaret kommer tillskottet bli minst 15 miljarder kronor per år från 2028.

Det är många års skuld till försvaret som nu måste betalas. Tidigare regeringar i det här landet bär ett stort och tungt ansvar för att vårt land idag är så illa rustat för att kunna möta de hot som nu är en realitet.

Man resonerade ungefär som att vi plockar ned alla brandvarnare och larmanordningar och säger upp hemförsäkringen eftersom det ändå inte brunnit i huset eller vi inte har haft inbrott sedan vi byggde det. Jag tror ingen skulle resonera så om det handlade om ens eget hus.

Men det gick uppenbarligen bra när det gällde vårt gemensamma hus Sverige under senare delen av 90-talet, under 00-talet och även in på 10-talet.

Samma misstag som gjordes 1925 efter första världskriget när man trodde på den eviga freden som 14 år senare skulle förbytas till ett nytt våldsamt världskrig. När Sovjetunionen föll samman trodde man åter att världen skulle bli lugn och totalförsvaret var bara en kostnad.

Inte ens när Putin började visa sitt rätta ansikte 2008 genom anfallet mot Georgien vaknade man. Man talade om att ”den säkerhetspolitiska situationen i Östersjöregionen är mer stabil idag än för 10 år sedan” och att ”bedömningen att det är osannolikt med ett väpnat militärt angrepp mot Sverige under överskådlig tid är även fortsatt grunden för utformningen av försvaret” för att citera en tidigare försvarsminister så sent som 2014.

Medan några av oss hade varnat för att utvecklingen snabbt skulle kunna komma att förändras var det först efter annekteringen av Krim som övriga partier i riksdagen tycktes vakna upp ur sin törnrosasömn.

Under alla dessa år hade man nedmonterat försvaret. Medan man behöll det militära på något av en miniminivå hade man slaktat det civila fullständigt. Detta är anledningen till att vi befinner oss på den låga nivå vi är på idag år 2024.

Ett försvar går snabbt att rasera men tar väldigt lång tid att bygga upp. Det vet vi av tidigare erfarenhet sedan det ödesdigra beslutet 1925.

Som jag sade var vi en del som redan tidigt varnade för att utvecklingen skulle kunna gå på precis det sätt som den gjort.

I en artikel vår ungdomsbulletin från 1999 skrev jag själv.

[citat] ”Det är möjligt att konstruera helt främmande framtidsscenarier för Rysslands utveckling. Det kan varken uteslutas att reformpolitiken återkommer, att utvecklingen fortsätter i samma utveckling eller att sönderfallet accelererar. Det kan heller inte uteslutas att den politiska ledningen ersätts av röd-bruna krafter med politiska ambitioner som hotar vårt närområde eller kanske hela omvärlden.

Osäkerheten är stor. Ett nerrustat försvar tar åratal att bygga upp igen – den tiden har vi kanske inte den dagen det politiska läget förändras. Vår försäkring heter: Svenskt Försvar!” [slut citat]

Jag kan konstatera att jag då som tjugoåring kunde göra bättre analyser då än vad företrädarna i riksdagen kunde göra.

När vi 2008 verkligen kunde se vart Ryssland var på väg, genom invasionen av Georgien, satt man dock fortfarande och sov i riksdagens kammare.

När vi sverigedemokrater efter riksdagsinträdet 2010 stod i riksdagens talarstol och varnade för vad som eventuellt skulle hända om vi inte rustade vårt försvar, satt man inte bara och sov, man nästan hånade oss och kallade försvaret för ett särintresse.

Först efter invasionen av Krim började övriga partier så smått att vakna. Men det gick långsamt. Inte ens efter den fullskaliga invasionen av Ukraina insåg en del partiföreträdare att när verkligheten förändras, säkerhetsordningar fullständigt satts ur spel måste man våga tänka om och rita om kartan efter den nya terrängen.

Ni minns väl alla hur den dåvarande försvarsministern Peter Hultqvist i SVT, två veckor efter invasionen, med bestämdhet meddelade att han inte ändrat uppfattning om ett svenskt medlemskap i Nato. Han var fortsatt emot ett sådant.

Det säger ytterligare en del om analysförmågan hos dem som tidigare styrt vårt land.

Sverigevänner,

Som jag sade tidigare finns det en del orosmoln när det gäller stödet till Ukraina. Men det är inte bara enskilda länder som oroar. Det kan vara på sin plats – så här när Europaparlamentsvalet närmar sig – att också påminna om det hyckleri som EU för gentemot Ukraina.

För samtidigt som EU säger sig stå bakom Ukraina har man avtal med och finansierar en regim som sänder soldater för att kriga för Rysslands räkning mot just Ukraina.

Det sk politiska dialog- och samarbetsavtalet, PDCA, med den kubanska kommunistregimen visar hyckleriet i EU. EU finansierar också 80 projekt på Kuba till ett värde av 155 miljoner euros.

Projekt som i högsta grad gynnar regimen. Här har den svenska regeringen, efter påtryckningar från oss i SD, sagt att man vill se över avtalet. Men för det krävs att fler länders regeringar ansluter sig till en sådan översyn. Vi kommer fortsätta att ligga på för att få bort detta skamliga avtal mellan EU och Kubas kommunistregim.

***

I år är det alltså val till Europaparlamentet den 9 juni. En del av er kanske har missat detta? De flesta har säkerligen inte missat att det är presidentval i USA, som givetvis kommer att få stor inverkan på inte bara amerikanernas liv utan även för alla oss andra beroende på hur det kommer att gå och vad kommande president väljer att ta sig för. Samtidigt håller närmare en tredjedel av EU-länderna nationella val under året.

Europaparlamentsvalet innebär att runt 400 miljoner väljare i EU kommer att gå och rösta. Detta tillsammans med de många nationella valen skapar stora möjligheter till förändring för i dagens globaliserade värld behöver vi kroka arm med andra likasinnade för att få till förändring.

Dessvärre är det väldigt många som inte ens vet om att det är ett val. Det beror på att svensk media sällan lyfter fram EU:s påverkan på lokalpolitiken. Hade man gjort det är jag övertygad om att fler varit skeptiska till EU.

Ungefär hälften av alla beslut som tas i svenska kommuner och regioner påverkas av EU-bestämmelser. Hälften! Det innebär att svensken enbart sätter dagordningen i hälften av fallen. Och får de andra partierna bestämma då blir det ännu färre.

EU är ett politiskt projekt som går att fel håll och det är därför det är otroligt viktigt att ni röstar i Europaparlamentsvalet.

Under 2021 kostade vårt medlemskap EN miljard i veckan, totalt 52 miljarder och vad fick vi för det? Vi fick tillbaka 16 miljarder i diverse olika EU-bidrag men vi fick också en mängd regler som ingen svensk har efterfrågat, skapade av byråkrater som ingen svensk har röstat fram.

Det finns partier i Sverige som vill skapa Europas förenta stater och som inte har några problem med att Sverige tvingas agera bankomat åt övriga EU.

Den här europeiska mandatperioden har präglats av överstatlighet och detaljstyrning inom flera områden. EU lagstiftar i snitt fem beslut om dagen – vardag som helg – och dessa beslut påverkar vår vardag och vår ekonomi. Om globalisterna får som de vill kommer en absolut majoritet av alla beslut tas i Bryssel över era huvuden.

Sverigevänner,

Såhär på första maj vill jag lyfta fram några aktuella EU-beslut som påverkar oss svenska löntagare.

Något som har diskuterats den senaste tiden är det så kallade Arbetstidsdirektivet som innebär att EU är inne och vill styra svenska arbetstider. Detta har ställt till det för bland annat deltidsbrandmännen som vill arbeta dygnspass.

Det är detta som händer när man släpper ifrån sig makten till EU.

Våra fackförbund och arbetsgivare har inte längre rätt att lägga scheman med de anställdas önskemål som utgångspunkt. Nu är det istället EU:s regelverk som ska styra schemaläggningen på svenska arbetsplatser.

Jag kan lova er en sak: EU är inte bättre på att schemalägga era arbetstider än chefer och personal lokalt.

***

EU vill inte bara styra era arbetstider nu är man också ute efter att ta makten över era veteranbilar. Över en miljon svenskar är engagerade i fordonskulturen.

En kultur som nu riskerar att begravas på grund av ett EU-förslag. Veteranbilar, mopeder och A-traktorer står alla i skottgluggen. EU vill se en lag för alla medlemsländer vilket påverkar varje fordon i hela EU.

Jag och partiet ser med stor oro på den föreslagna lagstiftningen. Till att börja med kommer äganderätten till ditt fordon försvinna och ingen hänsyn tas till vad du som ägare har för syfte med bilen.

Utan någon ersättning kan du tvingas lämna ifrån dig din veteranbil till myndigheter, som utifrån en lång, byråkratisk lista med kriterier beslutar om fordonet ska skrotas eller inte.

Bland annat ska bara reparationer från originaldelar av handlare med särskilt tillstånd tillåtas och bilar som inte besiktigats på två år eller som inte klarar besiktningen ska anses vara skrot.

Men detta räcker inte enligt byråkraterna i Bryssel. Vad som klassas som skrot ska baseras på om det går att reparera fordonet till en kostnad som inte överstiger marknadsvärdet. Här ringer många varningsklockor för mig eftersom många veteranbilar har ett lågt marknadsvärde men desto större affektionsvärde.

Den rika samlingen av veteranbilar är en kulturskatt och bör under inga omständigheter rivas ner. Det går inte att sätta ett neutralt marknadsvärde på dessa bilar och bildelar och utifrån det argumentera för att renovering inte är lönsam.

När EU nu i vanlig ordning får för sig att Europa ska vara likadant överallt, att lagstiftning i Sverige ska vara exakt samma som i Grekland och Litauen, blir det svårt för vår svenska fordonskultur att överleva.

EU motiverar detta med att det är bättre för klimatet, vilket gör det komiskt. Att återuppväcka livet på ett gammalt fordon och få det brukbart, eller att ta vissa delar från en bil till en annan bil, är den ultimata återvinningen och bevarandet av historiska transportsätt.

Sverigedemokraterna kommer aldrig acceptera en lagstiftning som innebär att personer får sina fullt renoveringsdugliga bilar beslagtagna och skrotade av myndigheterna.

Sverigevänner,

EU:s drakoniska klimatåtgärder riskerar också att tvinga oss att renovera våra hus. Senast 2050 ska Europa bli världens första koldioxidneutrala kontinent.

Det låter väldigt fint men vad innebär det egentligen?

Det kommer ställa en hel del krav på oss svenskar, trots att vi redan har mycket strängare energiklassningar än i övriga EU-länder.

Villaägarna  har tittat på vad det innebär för landets husägare och för Sveriges del innebär det att 46 procent av landets bostäder måste renoveras för att uppnå energiklass D. Detta ska ske senast år 2033, alltså knappt tio år bort.

EU:s målsättning blir sannolikt en mycket dyr historia för Sveriges husägare. Ni kommer med största sannolikhet behöva tilläggsisolera vind och ytterväggar, byta fönster och ventilation.

Tycker ni att det är något EU ska vara inne och styra? I sådana fall rekommenderar jag att ni röstar på Socialdemokraterna.

Som om det inte vore illa nog att de vill skrota våra veteranbilar och tvinga på oss husrenoveringar i hundratusenkronorsklassen, så vill nu EU också styra migrationspolitiken.

Problematiken kring invandringen här i Sverige har nått systemhotande nivåer och för att tala klarspråk så är invandringen ett hot mot vår säkerhet eftersom de, som kommer till Europa och Sverige, kommer från kulturellt främmande länder där spelreglerna och människosynen är väsensskild.

I åratal har svenska politiker tassat runt dessa frågor. I början ignorerade de problemen totalt och hånade alla oss som pekade på det uppenbara men det var först när problemen växte lavinartat och närmade sig Stockholms innerstad som de vaknade till.

Sen massinvandringsvågen 2015 har svenska skattebetalarare tvingats betala miljarder varje år för diverse olika integrationsåtgärder och de så kallade utanförskapsområdena har fått miljontals kronor i extra stöd till skolor och fritidsgårdar.

Resultatet av sjuklöverns politik ser ni i varenda dagstidning. Det går sällan en dag utan en rubrik som innefattar bombdåd, skjutningar, gängkrig eller kravaller. Samtliga övriga riksdagspartier lever kvar i villfarelsen att om människor bara kommer i arbete och går någon kurs i samhällsorientering så ordnar det upp sig.

Skälet till det är att de bara tänker i ekonomiska termer. De förstår inte att för att passa in och fungera i Sverige krävs mer än att bara vara skattebetalare. Vi som är här idag vet att det inte räcker. Vi begriper vikten av kultur och vi har sett konsekvenserna av dagens kulturskillnader.

Detta ger upphov till ett antal frågor som sjuklövern ännu inte vågar tala om.

Går det överhuvudtaget att integrera människor från kulturellt främmande länder och ännu viktigare – är det något vi bör göra?

Är det dit svenska skattemedel ska gå?

Vill vi ha massinvandring från länder där man behöver gå kurser för att begripa att det är fel att gruppvåldta kvinnor eller att det är fel att skjuta någon för en ytterjacka?

Att det är fel att skjuta en pappa i ansiktet inför sin son när de är på väg till simhallen?

Statens budget, skattebetalarnas pengar, är inte en oändlig resurs och vi måste bestämma oss för vad vi vill använda dem till. Vad skulle ni vilja förbättra i det svenska samhället, vad vill ni lägga pengar på? Att lära utlänningar läsa och skriva eller korta vårdköerna?

Utlänningarna är kraftigt överrepresenterade i flera typer av brottslighet. Både moderater och socialdemokrater säger att invandrarnas överrepresentation beror på socioekonomiska faktorer. Alltså, för att de inte har tillräckligt god ekonomi eller de inte har tillräcklig utbildning.

Vi är så vana vid att höra den förklaringsmodellen att vi sällan ifrågasätter rimligheten i dessa påståenden.

Men utifrån detta borde väl svenskar med låg inkomst begå liknande brott i samma utsträckning?

Vara ute och bränna bilar?

Hota och misshandla ambulanspersonal som kommer till området för att hjälpa?

Så ser det inte ut och så har det aldrig tidigare sett ut i Sverige. Jag tycker det är förbannat illa att säga att bara för att du har låg inkomst eller inte har pluggat på universitet så har du svårt att skilja på rätt och fel.

Den argumentationen köper jag inte.

Det här har inte med ekonomiska resurser att göra. Det här handlar bara om en enda sak och det är kultur. Det är kultur som ligger bakom att svenska ungdomar väljs ut som offer av dessa gäng och det är på grund av massinvandringen vi har fått flera nya brottet i Sverige, bland annat förnedringsrån.

Invandrargängen nöjer sig inte med att stjäla pengar, mobiler och jackor. De ska förnedra offret också. De filmar när de tvingar unga svenska killar att kyssa deras skor och lägger ut det på sociala medier så att alla i skolan kan se.

Det är också kultur – och i detta fallet specifikt kvinnosyn – när det kommer till invandrarnas överrepresentation gällande sexualbrott. 58 procent av de som dömts för våldtäkt och försök till våldtäkt mellan 2013 – 2018 var födda utomlands. När det kom till överfallsvåldtäkter ökade utlänningarnas överrepresentation ännu mer. Då är hela 80 procent födda utomlands.

Det innebär att med rätt invandringspolitik hade en majoritet av dessa brott aldrig begåtts. Ett stort antal kvinnor hade inte fått sina liv förstörda.

Det har aldrig handlat om socioekonomiska faktorer. Det har alltid handlat om kultur. Eftersom en majoritet av svenska politiker inte vågar erkänna detta kan de heller inte åtgärda problematiken.

För om vi ska vara ärliga – kultur ligger djupt i var och en av oss och det spelar ingen roll var i världen vi befinner oss. Den ändras inte märkbart.

Ni behöver bara gå till er själva. Tänk om ni av något skäl skulle behöva bo och leva i ett muslimskt land, med muslimska sedvänjor.

Hur lång tid skulle det ta innan ni tog till er det?

Än mindre började leva så?

Hur lång tid skulle det ta innan ni hade börjat begränsa era döttrar? Accepterat att de inte har rätt till samma utbildning och att deras möjligheter i livet är vitt skilda från era söners?

Skulle ni frivilligt påtvinga era döttrar hucklen från förskoleålder? Hade ni tagit till er deras hederskultur?

Detta belyser en sak väldigt tydligt. Kultur sitter djupt i oss och det är inte något man ändrar med lätthet. Kombinerar man den oviljan med kravlöshet får man dagens svenska samhälle.

För utlänningar som kommer till Sverige och vill bo här måste anpassning – och en vilja till sådan – vara normen. Att anpassa sig till vårt land och därmed lämna det gamla bakom sig är priset man måste vara beredd att betala för att bo i vårt land.

Har man inte den viljan kommer man aldrig att kunna förändra sin kultur – även om det ändå kan ta mycket lång tid.

Vare sig Johan Pehrsons Sverigekurs eller ett av Arbetsförmedlingens låtsasjobb kommer ändra på det. Och det är det verkliga skälet till att det ser ut som det gör idag.

Även om de har varit här i generationer så har den så kallade integrationen för många av dem uteblivit. Men svensken står där likväl med brottslighet som vi aldrig sett förr och en mångmiljardnota för diverse integrationsåtgärder.

För att rädda det land vi växte upp i måste vi se till att få stopp på invandringen och vi måste få till en konkret plan för återvandring. Vi kan inte låta våra barn ärva de sociala och ekonomiska kostnaderna av dagens massinvandring. Vi ska inte behöva fortsätta betala för vår egen och Sveriges undergång.

Dessvärre försöker EU styra även denna fråga. EU:s medlemsländer har i flera år förhandlat om en asyl- och migrationspakt.

Medlemsländerna ska tvingas ta emot asylsökande, vilket i praktiken innebär att man ger bort medborgarnas makt över sitt lands migrationspolitik till andra länders politiker och byråkrater i Bryssel.

Moderaten Tomas Tobé har varit med och utformat asyl- och migrationspakten och samtliga övriga riksdagspartier röstade ja till pakten. Det är alltså bara Sverigedemokraterna som slåss för att ni även fortsättningsvis ska kunna styra över dessa frågor. Vi har krävt att regeringen ska stoppa migrationspakten. EU-byråkrater ska inte diktera migrantkvoten till Sverige.

Det är detta som gör det så förbannat viktigt att ni går och röstar. Förlåt att jag svär men detta är ett ödesval. Utvecklingen är tydlig i flera orter runt om i landet där det knappt finns några svenskar kvar, där klanvälden har tagit över.

Tillåter vi svenska och europeiska socialister att fortsätta styra över migrationspolitiken så kommer de fortsätta driva på det pågående folkutbytet.

De kommer se till att invandringen av personer vars kultur hyllar barnrika familjer fortlöper och ökar.

Socialisterna blir upprörda när man pratar om folkutbytet men det ändrar inte faktumet att svenska familjer över lag får färre barn än familjer som kommer från utomeuropeiska länder. Det är enkel matematik, och mina vänner;

det finns inget Sverige utan svenskar.

Ni som är EU-kritiska har bara ett svenskt politiskt alternativ.

Sverigedemokraterna har alltid varit EU-kritiska och vi har alltid arbetat för att makten ska stanna i Sverige. Inget av de andra partierna kan titta er i ögonen och säga det.

Ni vet alltför väl vad massinvandringen leder till. Integration fungerar inte, för många gånger vill de som kommer till vårt land inte leva som vi gör.

Islam är inte bara en religion, det är ett sätt att leva. Islam styr alla delar av sina anhängares liv och vardag. Vi ser det över hela Europa, i varje land tar islam över mer och mer. Det finns miljontals muslimer i Europa och de ställer krav på sharialagstiftning och de accepterar inte vårt sätt att leva.

Svenskar har blivit villebråd, både här hemma och utomlands. Det såg vi inte minst förra hösten då två fotbollsälskande svenskar blev mördade i Bryssel av ett enda skäl;

de var svenskar.

Både socialdemokrater och moderater har villigt släppt ifrån sig makten över migrationspolitiken till EU och det tvingas vi förhålla oss till. Men nu håller vindarna på att vända i land efter land.

Än är Europa inte förlorat.

För att säkerställa att Sverige fortsätter vara svenskt och Europa fortsätter vara europeiskt måste massinvandringen upphöra.

För att det ska ske behöver Sverige er. Era röster.

Om ni inte röstar skickas fler sossar och miljöpartister till Bryssel. Och här vill jag vara tydlig.

Varenda röst – VARENDA RÖST- behövs. Vi har inte råd att tappa en enda av er.

För det vill jag vara tydlig med – socialdemokrater och miljöpartister kommer inte agera för att återställa vårt land. De kommer inte se till att vi får vårt Sverige tillbaka.

Det är det bara ni som kan göra.

Så jag ber er gå och rösta. Om inte för er egen skull så för era barns och barnbarns skull. Rösta för att de ska få en möjlighet att växa upp lika tryggt som ni själv gjorde.

Rösta mot massinvandring!

Rösta mot islamisering!

Rösta för era barns och barnbarns trygghet!

Rösta för Sverige och svenskarna!

Rösta på Sverigedemokraterna!

Tack!

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/bjorn-soders-forstamaj-tal-talmanus-i-tomelilla-4/