Låt militären bekämpa gängen

POLISEN Regeringen har nu genom justitieministern signalerat att man för en diskussion om att Försvarsmakten eventuellt ska kunna bistå polisen med att bekämpa grova brott. Efter en lag från 2006 har polisen haft möjlighet att be Försvarsmakten om stöd vid terrorsituationer och efter 2015 finns inga hinder kvar för militär att hjälpa polisen vid ett terrorangrepp. Nuvarande begränsningar i förordningen om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet behöver ändras.

Att nu möjliggöra för att militär ska kunna bistå polisen i kampen även mot den grova brottsligheten välkomnas. Redan i oktober 2016 motionerade jag i riksdagen om att Försvarsmakten fullt ut skulle ges laga stöd att assistera polisen i upprätthållandet av lag och ordning vid extraordinära situationer.

En stat bygger på vissa fundamentala byggstenar. En av de absolut viktigaste av dessa är upprätthållandet av våldsmonopolet. Äger inte staten våldsmonopolet kan rättsstatens funktion inte säkerställas. Det har tyvärr gått så långt att svenska statens våldsmonopol numera är utmanat i vårt land. Idag finns det flera områden där ordningsmakten över tid misslyckats med upprätthållandet av våldsmonopolet och därmed misslyckats med att skydda laglydiga medborgare från kriminellas inflytande och våld. Skjutningar och sprängningar runt om i landet tillhör numera vardagen i Sverige.

Att Försvarsmakten ges laga stöd att assistera polisen även i kampen mot den organiserade brottsligheten är välkommet. Men även vid andra extraordinära händelser bör Försvarsmakten kunna bistå polisen.

Polisens fördjupade rapport kring de så kallade utanförskapsområdena påvisar att polisen saknar förmåga att över längre tid påverka de kriminellas möjligheter att utöva sitt inflytande i området.

Utöver detta sprider sig religiös extremism. Detta har nu lett till att delar av vårt samhälle blivit inrikes konflikthärdar.

De områden som definieras som särskilt utsatta områden av Noas rapporter ska pacificeras av de båda myndigheternas gemensamma ansträngningar. I ordets fullständiga mening. Försvarsmakten äger förmåga att understödja polisen med hantering av kravaller, bevakning av objekt, eskort/skydd av brandkår, ambulans, bevakning av polispatrullers bilar och skydda andra offentliga aktörer som påverkas av de kriminella. Försvarsmaktens närvaro kommer dessutom minimera risken till eskalering från de kriminellas sida. Försvarsmakten har en helt annan skyddsnivå och dessutom ett betydligt högre våldskapital än vad de kriminella gängen har eller någonsin kan förvärva.

Förra vårens omfattande kravaller, som var en direkt effekt av den omfattande massinvandringen som skett till Sverige i decennier, får aldrig mer upprepas. Under dessa kravaller retirerade polisen och lät våldsverkarna ta över polisbilar och polisuniformer. Iklädda dessa uniformer körde de runt med polisbilar och slog sönder områdena, kastade sten mot polis som gick på defensiven. Här kan militären göra stor skillnad för att bemöta de kriminella och bekämpa dessa.

Det finns inga skäl till att vänta med att genomföra dessa lagändringar. Nuvarande begränsningar i förordningen om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet behöver ändras. Ju förr, ju bättre. Svenska folkets säkerhet och trygghet måste åter sättas i främsta rummet.

BJÖRN SÖDER (SD)
Ledamot i försvarsutskottet

(Artikeln är publicerad på Bulletin.se den 3 mars 2023)

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/dags-att-lata-forsvarsmakten-bista-polisen-i-hogre-utstrackning/