Dags för Kristianstad att inrätta kommunalt högtidlighållande av veterandagen

VETERANDAGEN Kristianstad kommun har en lång militär historia och åtskilliga veteraner bosatta i kommunen. När nu veterandagen blir en allmän flaggdag bör kommunen uppmärksamma veterandagen inte bara genom flaggning utan också genom ett särskilt högtidlighållande.

Sedan 2008 högtidlighålls den 29 maj som veterandag inom Försvarsmakten och syftar till att hedra personal som deltar eller har deltagit i nationella eller internationella militära operationer och att högtidlighålla minnet av stupade och omkomna.

Idag röstade Sveriges riksdag för att veterandagen blir en allmän flaggdag. Riksdagen anser att ett viktigt steg på vägen att utveckla högtidlighållandet av veterandagen är att göra den till allmän flaggdag och detta innebär också att man ger möjlighet för de svenskar som inte kan delta vid de officiella statsceremonierna att privat visa sin uppskattning för Sveriges veteraner. En särskild flaggdag utgör även ett erkännande för veteranerna, att deras insatser är uppmärksammade och uppskattade och är en påminnelse till oss andra om varför de är värda att hedra.

Alla veteraner har dock inte möjlighet att delta vid Försvarsmaktens högtidlighållande i Stockholm. Därför anser jag att Kristianstad kommun bör inrätta ett kommunalt högtidlighållande. Kommunala högtidlighållanden är  något Försvarsmakten vid åtskilliga tillfällen framfört önskemål om. Därför har jag idag lämnat in en motion till kommunfullmäktige i vilken jag föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda hur Kristianstad kommun kan uppmärksamma veteraner och högtidlighålla veterandagen och återkomma till kommunfullmäktige med förslag till beslut.

BJÖRN SÖDER (SD)
Ledamot i Kristianstads kommunfullmäktige

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/dags-for-kristianstad-att-inratta-kommunalt-hogtidlighallande-av-veterandagen/