En fullständigt oacceptabel situation

Judiska församlingen i Göteborg har skickat ett mejl till sina medlemmar där man ”med bestämdhet” råder dem att framöver vidta stor försiktighet, rapporterar Expressen. I mejlet skriver man att man ”uppmanar alla att lämna judiska symboler hemma, som Davidsstjärnor och kippor till exempel”. Hebreisktalande uppmanas att inte tala språket på offentlig plats – med hänvisning till att det ”redan har varit incidenter i andra svenska städer på grund av ovanstående”. Församlingen skriver att det finns anledning att tro att situationen förvärras de närmaste dagarna. Detta är fullständigt oacceptabelt och inte värdigt ett land som Sverige. Men det är en direkt konsekvens av en oansvarig politik som bedrivits av tidigare regeringar.

Redan under förra mandatperioden lyfte jag vid åtskilliga tillfällen frågan om judars säkerhet i Sverige. I flertal skriftliga frågor (2020/21:1964, 2020/21:1547, 2021/22:1316, 2020/21:898, 2018/19:658) lyfte jag problemet med den växande antisemitismen i Sverige. Inte sällan handlade frågorna om situationen i Malmö och stadens oförmåga att ta itu med problemen, som är så stora att många judar valt att flytta från staden för att söka trygghet på andra ställen.

Svaren från dåvarande regeringsföreträdare var oftast att man tog ”kraftfullt avstånd”, såg ”allvarligt på förekomsten av antisemitism” och hade ”vidtagit en rad åtgärder för att komma tillrätta med problemen.” Ändå hände ingenting – tvärtom.

I lördags inleddes en storskalig attack mot Israel. Man sköt raketer mot civila mål i Israel, halshögg och slaktade människor, mördade småbarn, våldtog kvinnor och förde gisslan med sig tillbaka till Gaza. Bakom attackerna står den palestinska terrororganisationen Hamas, som styr Gaza.

Efter de avskyvärda terrorattackerna från Hamas samlades tusentals palestinier i lördags i svenska städer för att hylla terroristgruppen Hamas. Doku rapporterar att det i Kristianstad, Växjö och Malmö genomfördes icke tillståndsgivna bilkorteger där det tutades och viftades med palestinska flaggor. I Malmö färdades demonstranterna i 200–300 bilar. Filmklipp som lagts ut på sociala medier visar hur hundratals dansande och sjungande människor följer efter bilarna. I Kristianstad körde en tutande bilkaravan med minst ett 20-tal fordon runt med palestinska flaggor. Motsvarande skedde i Växjö, där unga män dansade med palestinska flaggor. I Helsingborg fanns kvinnor, barn och män som sjöng, dansade, spelade musik och skanderade ramsor samtidigt som de viftade med palestinska flaggor. Ett par unga pojkar hade klätts i militärkläder och lyftes upp och bars under jubel runt av män.

Allt fler videoklipp från runt om i Sverige visar nu hur araber demonstrerar på svenska gator och torg för att visa sin glädje för slakten på barn, äldre, mammor och andra i Israel. Under en demonstration i Göteborg skanderade massan om att de ska ”slakta” judar.

Den antisemitism som både tidigare men särskilt nu helt öppet, i samband med firande av terrordåd mot judar, visas runt om i landet är helt oacceptabel.

Att den dåvarande regeringen inte var förmögen att göra något åt den växande antisemitismen i Sverige är kanske inte så konstigt. I Socialdemokraternas eget ungdomsförbund SSU har det vid flertal tillfällen genom åren avslöjats förekomma antisemitism och partiet har väldokumenterade kontakter och band till den palestinska rörelsen. Åtskilliga gånger har man bjudit in företrädare från Fatah till sina kongresser. Fatahs ledare, Palestinas president Mahmoud Abbas, uttalade i samband med attackerna att man har ”rätt att försvara sig själva mot Israel och bosättarterrorism”.

Men det är inte bara Fatah som Socialdemokraterna har förbindelser till. I våras deltog den socialdemokratiska riksdagsledamoten Jamal El-Haj, som även är suppleant i utrikesutskottet och i den svenska OSSE-delegationen, på Europeiska palestinska konferensen i Malmö, vars ordförande Amin Abu Rashid pekats ut som ledare för Hamas. ”Det finns inget i världen som kan få mig att avstå från en sådan dröm”, skrev El-Haj på Facebook efter konferensen. El-Hajs egen partiledare Magdalena Andersson meddelade strax efteråt i SVT Agenda att El-Haj kommer ”självklart att vara kvar i partiet”.

Utöver det lät man dörren till Sverige fortsätta vara vidöppen för att släppa in människor i landet. Inte heller fanns en vilja från S-regeringen av att utvisa människor som uppenbarligen varken har intresse eller vilja att vara en del av Sverige.

Nu har Tidöpartierna möjlighet till att förändra. I Tidöavtalet mellan regeringspartierna och SD står att man ska utreda möjligheten att utvisa utlänningar på grund av bristande vandel. Under en pressträff på tisdagen menade Jimmie Åkesson att firandet av terrorattackerna är utmärkt exempel på bristande vandel och att utlänningar som i Sverige firar attackerna borde kunna utvisas. Det är helt rätt väg att gå. ”Att åka runt och hylla ett blodigt terrordåd, då är det uppenbart att man inte har ett konstruktivt eller gott syfte med att vara här”, sade Åkesson.

Samtidigt måste regeringen slå ned hårt mot alla antisemitiska tendenser i vårt samhälle. Judar i Sverige ska fritt och tryggt kunna utöva sin religion och bära sina religiösa symboler. Judar har dessutom genom sin minoritetsstatus en särskild plats i vårt samhälle.

BJÖRN SÖDER (SD)
Riksdagsledamot

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/en-fullstandigt-oacceptabel-situation/