Fråga till arbetsmarknadsministern angående importerad långtidsarbetslöshet

Fråga 2020/21:3552 Importerad långtidsarbetslöshet

av Björn Söder (SD)

till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

Expressen har av Arbetsförmedlingen begärt att få fram unik statistik om vilka nationaliteter som är hårdast drabbade av långtidsarbetslöshet. Tidningen skriver att det är ”siffror som myndigheten tidigare valt att inte redovisa”.

Att en svensk myndighet tidigare valt att inte redovisa sådan statistik är uppseendeväckande och borde leda till åtgärder. Men att regeringen gör allt för att dölja sådan statistik är till viss del förståeligt med tanke på den politik man bedriver.

Ur granskningen framkommer nämligen att hälften av alla 190 000 långtidsarbetslösa är födda i länder utanför Europa. Som exempel nämns att människor som flydde Syrienkriget inte har lyckats ta sig in på arbetsmarknaden – hälften är fortfarande inskrivna på Arbetsförmedlingen. Tidningens granskning visar att kostnaden för de långtidsarbetslösa är hisnande dryga 30 miljarder kronor per år.

Socialdemokraterna och Stefan Löfven lovade i valet 2014 att Sverige skulle ha lägst arbetslöshet i Europa år 2020. I stället har Sverige sjunkit som en sten och placerar sig i botten av Europas länder när det gäller låg arbetslöshet. Regeringens misslyckande är monumentalt.

Jag vill fråga arbetsmarknadsminister Eva Nordmark:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att komma till rätta med den stora andelen importerade långtidsarbetslösa som Sverige i dag har?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-arbetsmarknadsministern-angaende-importerad-langtidsarbetsloshet/