Fråga till justitie- och migrationsministern angående utförsel av flickor från Sverige

Fråga 2020/21:3551 Utförsel av flickor från Sverige

av Björn Söder (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Den 1 juli 2020 infördes en ny lag om utreseförbud i lagen om vård av unga, LVU. Lagen ska förhindra att barn förs ut ur Sverige för att ingå äktenskap eller könsstympas. Men enligt en genomgång som SVT gjort ett år efter att lagen infördes har den inte fått något genomslag.

Enligt Sabina Landstedt, som arbetar som stödsamordnare på föreningen Gapf, uppnår inte den nya lagen sitt syfte. Hon säger att larmen om bortförda flickor är djupt oroande:

”Vår uppfattning är att de här flickorna förs ut ur landet på löpande band, med myndigheternas vetskap tyvärr.”

Enligt SVT utreder man nu lagen vidare för att bland annat se om utreseförbudet kan vidgas till att omfatta även annan hedersrelaterad brottslighet. Till exempel uppfostringsresor där barn bland annat luras att tro att de ska på semester men i stället lämnas över till släktingar eller till någon institution där de utsätts för förtryck.

Jag vill fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Avser ministern att vidta några särskilda åtgärder för att säkra att lagen får det genomslag som den är tänkt att få, eller avser ministern att endast att invänta den utredning som relateras till ovan?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-justitie-och-migrationsministern-angaende-utforsel-av-flickor-fran-sverige/