Fråga till arbetsmarknadsministern angående myndighetsanställdas arbetssituation

Fråga 2020/21:3581 Myndighetsanställdas arbetssituation

av Björn Söder (SD)

till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

Enligt en undersökning som Akavia gjort bland sina medlemmar är det många myndighetsanställda som känner sig otrygga på grund av risken för hot och trakasserier, och en stor andel säger sig också ha utsatts.

Undersökningen visar, enligt SVT, att nära var femte medlem känner sig otrygg i sin yrkesutövning, på grund av risken för hot, våld eller trakasserier – ungefär samma resultat som vid förbundets tidigare, liknande undersökningar. Var fjärde uppges också ha utsatts.

Oron och utsattheten är större hos medlemmar inom statliga myndigheter, jämfört med kommuner och regioner. Andelen som säger sig ha utsatts för hot, våld eller annan otillbörlig påverkan är som störst på Kronofogden, följt av Migrationsverket och Försäkringskassan.

Av denna anledning vill jag fråga arbetsmarknadsminister Eva Nordmark:

Avser ministern att vidta några åtgärder för att trygga myndighetsanställdas arbetssituation inom statliga myndigheter?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-arbetsmarknadsministern-angaende-myndighetsanstalldas-arbetssituation/