Fråga till utrikesministern angående den förändrade Sverigebilden

Fråga 2020/21:3579 Den förändrade Sverigebilden

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

Redan i juni förra året lyfte jag frågor till utrikesministern om att bilden av Sverige försämrades utomlands. I frågor (2019/20:1541, 2019/20:1646, 2019/20:1670, 2019/20:1801, 2020/21:660, 2020/21:795, 2020/21:1186 och 2020/21:1455) tog jag upp hur migrationskrisen 2015 och Sveriges hantering av pandemin har skadat bilden av Sverige.

Utrikesministern avfärdade, i sina svar, mer eller mindre mina påståenden om att Sverigebilden förändrats negativt.

Nu lyfts frågan kring den eskalerande kriminaliteten i Sverige, som får alltmer uppmärksamhet utomlands. I takt med att den skenande kriminaliteten uppmärksammas i inflytelserika medier i världen oroas nu det svenska näringslivet för att Sverigebilden ska inverka negativt på Sveriges konkurrenskraft.

I februari gick flera näringslivstoppar samman och krävde hårdare tag mot kriminaliteten av regeringen och statsminister Stefan Löfven (S). Samtidigt varnade man för konsekvenserna av bilden av ett tryggt Sverige som raseras.

I näringslivets toppskikt är, enligt Andreas Hatzigeorgiou, vd för Stockholms Handelskammare, brottsligheten en av de mest diskuterade frågorna.

Enligt Hatzigeorgiou är näringslivet bekymrat över regeringens oförmåga att pressa tillbaka kriminaliteten inom en rimlig tidshorisont.

Samnytt skriver att ”senast i söndags publicerade The Times en artikel där Sverige pekades ut som Europas nya ’hotspot’ för vapenbrott och för en månad sen gjorde The Economist ett reportage på samma tema”.

Denna dramatiskt förändrade Sverigebild riskerar enligt Hatzigeorgiou att försvåra för bolagen att locka till sig humankapital i en redan knivskarp global konkurrens.

Till Dagens industri säger Kristina Willgård, vd för medicinteknikbolaget Addlife, att ”Sverige har varit ett tryggt och lugnt land under lång tid, så ser det inte ut längre. Vi behöver göra en kraftsamling. Om samhället ska lyckas och utvecklas kan inte människor gå omkring och vara rädda”.

En annan är Johan Andersson, vd för Mellby Gård, som pekar på att brottsligheten har seglat upp som den viktigaste frågan bland företagare i Stockholmsregionen:

”Så såg det inte ut för tio år sedan. Näringslivet kan och vill hjälpa till men ytterst är det staten som ska säkra samhällskontraktet”.

Att regeringen saknar förmåga att lösa landets problem är uppenbart. Desto bättre är man på att skapa dem och förstöra omvärldens bild av det land som många tidigare såg upp till.

Av denna anledning vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

Hur kommer ministern att arbeta för att återskapa den positiva bild av Sverige som tidigare funnits i vår omvärld?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-den-forandrade-sverigebilden/