Fråga till biståndsministern angående bistånd till återuppbyggnaden i Nagorno-Karabach

Fråga 2020/21:3314 Bistånd till återuppbyggnaden i Nagorno-Karabach

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Per Olsson Fridh (MP)

Under Azerbajdzjans anfallskrig mot Nagorno-Karabach och Armenien förstördes bostadshus, sjukhus, skolor och kulturella och religiösa byggnader. Invånarna i Nagorno-Karabach tvingades på flykt till säkrare delar i Armenien. Återvändandet av interna flyktingar förhindras nu genom att de inte längre har några bostäder att bo i, och för många barn finns inga skolor att gå i.

Oavsett vad regeringen anser om områdets tillhörande och status är det människor och deras möjlighet att leva det ytterst handlar om. De behöver nu resurser till att återuppbygga sina hem, skolor, sjukhus och övriga byggnader som azerierna förstörde.

Sverige har världens mest generösa biståndsram, och utifrån den borde omprioriteringar kunna göras utifrån de faktiska behov som finns när de akut uppstår.

Av denna anledning vill jag fråga statsrådet Per Olsson Fridh:

Är ministern beredd att ta initiativ till att bistå folket i Nagorno-Karabach med medel eller andra insatser för återuppbyggnad av deras hem, skolor, sjukhus och övriga byggnader?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-bistandsministern-angaende-bistand-till-ateruppbyggnaden-i-nagorno-karabach/