Fråga till utrikesministern angående koalitionens möte angående Islamiska staten

Fråga 2020/21:3317 Koalitionens möte angående Islamiska staten

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

På måndagen åkte utrikesministern till Rom för att delta i ett ministermöte med ett femtiotal andra utrikesministrar och representanter för koalitionen mot terrorgruppen IS. I koalitionen ingår totalt 83 medlemmar, länder och överstatliga organisationer.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

Lyfte ministern frågan om att försöka hitta en gemensam lösning för att förhindra att de kvinnor och barn som deltagit i terrorgruppen Islamiska statens verksamhet och nu sitter i fångläger återvänder till koalitionens olika länder och därmed utgör säkerhetsrisker för ländernas befolkningar, och om inte, varför?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-koalitionens-mote-angaende-islamiska-staten/