Fråga till biståndsministern angående korruptionsanklagelser mot UNDP och GEF

Fråga 2020/21:827 Korruptionsanklagelser mot UNDP och GEF

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

FN:s utvecklingsprogram, UNDP, anklagas nu för flera fall av bedrägerier och korruption kopplat till den globala miljöbyrån (GEF), enligt Financial Times. En kopia av ett utkast till rapport från UNDP:s revisions- och utredningskontor, daterat november 2020, beskrev ”finansiella felaktigheter” värda miljoner dollar i UNDP:s portfölj av GEF-finansierade projekt runt om i världen.

Rapporten belyser problem som tecken på ”bedräglig verksamhet” vid två landskontor och ”misstankar om samverkan mellan de olika projektledarna” vid ett annat utan att namnge länderna.

”Frågor som identifierats av granskningen kan allvarligt äventyra uppnåendet av den granskade enhetens mål,” heter det i rapporten.

GEF inrättades 1991 som en del av Världsbanken för att hjälpa till att bekämpa miljöfrågor som avskogning, bevarande av arter och föroreningar. Sedan dess har den splittrats för att bli en oberoende organisation och har betalat ut mer än 21 miljarder dollar i 170 länder, inklusive 7 miljarder dollar i projekt som hanteras av UNDP.

Sverige är en stor biståndsgivare till UNDP. I sitt budgetförslag för 2021 avsätter regeringen 2 762 936 kronor till UNDP och för GEF 444 498 kronor.

Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga till statsrådet Peter Eriksson:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta med anledning av de anklagelser om bedrägerier och korruption som nu riktats mot UNDP och GEF?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-bistandsministern-angaende-korruptionsanklagelser-mot-undp-och-gef/