Fråga till inrikesministern angående oberoende part i utredning om Estonia

Fråga 2020/21:826 Oberoende part i utredning om Estonia

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

Estland har uttalat att man vill att dykare ska undersöka Estonias vrak före nästa sommar. Av denna anledning ställde jag en fråga (2020/21:618) till statsrådet Mikael Damberg om vad den svenska regeringens inställning är till Estlands önskemål om att påbörja dykningar vid Estonia före nästa sommar och då inleda en större utredning.

I sitt svar skriver statsrådet att regeringen har inlett en konstruktiv dialog med Estland och Finland och att den preliminära bedömningen syftar till att överväga om nya utredningsåtgärder bör vidtas och i så fall vilka slags åtgärder.

”Myndigheterna har kommit överens om en arbetsplan för genomförandet av den preliminära bedömningen, däremot har de inte fastställt någon tidplan ännu. Ytterligare olycksundersökningar vid M/S Estonias förlisningsplats ska i förekommande fall utföras av en eller flera permanenta olycksundersökningsmyndigheter i enlighet med den reglering som gäller för det.”

För att skapa förtroende, tidigare utredningar beaktat, för en ny utredning bör en från Sverige, Estland och Finland oberoende part vara ledande i en ny undersökning.

Av denna anledning vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

Hur ser statsrådet på att låta en oberoende part leda en eventuell ny utredning om orsakerna till M/S Estonias förlisning?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-inrikesministern-angaende-oberoende-part-i-utredning-om-estonia/