Fråga till demokratiministern angående minnesdag för kommunismens offer

Fråga 2019/20:1842  Minnesdag för kommunismens offer

av Björn Söder (SD)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Den 27 januari 1945 befriades förintelselägret Auschwitz-Birkenau. Sedan 1999 har den 27 januari varit en svensk nationell minnesdag för Förintelsens offer, och 2005 deklarerade FN denna dag som internationell minnesdag. Sedan dess samlas varje år människor över hela världen i en manifestation för att hedra minnet av alla som mördades under Förintelsen.

Men det är inte bara nationalsocialismen som skördat miljontals människoliv. En annan socialistisk ideologi som orsakat miljontals offer är kommunismen. Trots att kommunismen skördat fler människoliv (man räknar mellan 63–93 miljoner människor) än nationalsocialismen har detta fått avsevärt mindre uppmärksamhet, och de som fallit offer för denna avskyvärda ideologi har inte hedrats på samma sätt.

Både nationalsocialism och kommunism är totalitära ideologier som bör förpassas till historiens skräphög. Skillnaden mellan dessa ideologier är bara grader i helvetet. Trots detta har det visat sig att svenska ungdomars kunskaper om kommunismens, till skillnad från nationalsocialismens, illgärningar är mycket bristfälliga. Till exempel visade en Demoskopundersökning från Upplysning om kommunismen, UOK, 2007 att 90 procent av de svenska ungdomarna då inte kände till Sovjetkommunismens Gulagläger. 95 procent kände däremot till nazisternas dödsläger Auschwitz. En femtedel av de unga trodde att inga alls eller färre än tio tusen människor hade mördats under kommunistregimer. Sedan undersökningen gjordes har dock grundskolans läroplan ändrats och enligt den skall elever läsa om Båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.

Enligt förordningen (2007:1197) med instruktion för Forum för levande historia har Forum för levande historia till uppgift att vara ett nationellt forum som ska främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen. Myndigheten har särskilt till uppgift att informera om Förintelsen och kommunismens brott mot mänskligheten. Myndigheten ska sträva efter att stärka människors vilja att aktivt verka för allas lika människovärde. Myndigheten ska bland annat bedriva utåtriktad verksamhet med inriktning på kunskap, kultur och utbildning. Verksamheten ska bedrivas i nära kontakt med pågående forskning, andra kultur- och utbildningsinstitutioner samt myndigheter, organisationer och föreningar vars verksamhet rör liknande frågor.

Det finns fortfarande, i framförallt Asien, hundratals miljoner människor som lever under kommunismens förtryck.

Med samma politiska viljekraft som visats när det gäller nationalsocialismens illgärningar borde regeringen också visa att man står upp mot kommunismens illgärningar genom att införa en svensk minnesdag tillägnad kommunismens offer. Ur ett demokrati- och mänskliga rättighetsperspektiv vore detta mycket viktigt och värdefullt.

Den 9 november 1989 föll Berlinmuren, som var en av de främsta symbolerna för kommunismens förtryck i Europa. Men nya generationer måste ständigt påminnas om det lidande kommunismen orsakat och fortfarande orsakar.

Av denna anledning vill jag fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

Varför har ministern inte verkat för att regeringen i sitt demokratiarbete infört en svensk minnesdag tillägnad kommunismens offer?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-demokratiministern-angaende-minnesdag-for-kommunismens-offer/