Fråga till utrikesministern angående världsarvet Hagia Sofia

Fråga 2019/20:1841 Världsarvet Hagia Sofia

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

Hagia Sofia i Istanbul i Turkiet byggdes ursprungligen som en kristen kyrka åren 532–537. Till följd av brytningen mellan den västliga och östliga kristenheten blev den senare förknippad med den grekisk-ortodoxa kyrkan. Efter ca 900 år som kristen kyrka omvandlades den till moské efter Konstantinopels fall år 1453 och användes sedan som moské i 481 år men blev år 1934 ett museum efter beslut av Kemal Atatürk och utsågs till världsarv av Unesco.

I över åttio år har Hagia Sofia varit en viktig plats för såväl kristna som muslimer.

Fredagen den 10 juli 2020 upphävdes museistatusen efter beslut av den turkiska högsta förvaltningsdomstolen. Direkt därefter deklarerade den turkiske auktoritäre och islamistiske presidenten Recep Tayyip Erdoğan att byggnaden åter ska användas som moské.

Erdoğans beslut är ännu en i raden av hans åtgärder för att islamisera sitt land. I och med beslutet markerar Turkiet ytterligare avstånd mot väst och fortsatt politisering av såväl religion som kulturhistoria.

Grekland var ett av de första länder som fördömde beslutet, och man säger att man kommer att göra allt i sin makt för att det ska leda till konsekvenser för Turkiet. Den grekiska regeringens talesperson Stelios Petsas säger att man överväger alla möjligheter till olika åtgärder. Även den grekiske premiärministern Kyriakos Mitsotakis fördömer i ett uttalande beslutet. I detta skriver han bland annat att beslutet inte bara påverkar Turkiets relationer till Grekland utan även till EU, Unesco och den globala gemenskapen.

Av denna anledning vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

Vilka åtgärder kommer ministern att vidta internationellt med anledning av att världsarvet Hagia Sofia nu blir en moské?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-varldsarvet-hagia-sofia/