Fråga till EU- och handelsminister om Sveriges agerande i EU med anledning av tidigare riksdagsbeslut och fiskeavtal med Marocko

Fråga 2017/18:1199 Sveriges agerande i EU med anledning av tidigare riksdagsbeslut och fiskeavtal med Marocko

av Björn Söder (SD)

till EU- och handelsminister Ann Linde (S)

Trots att riksdagen, med Socialdemokraternas stöd, tillkännagav för regeringen den 5 december 2012 om att Sverige snarast bör erkänna den sahariska arabiska demokratiska republiken (Västsahara) som en fri och självständig stat och även verka för detta inom EU har Socialdemokraterna i regeringsställning svikit. Vid en pressträff den 15 januari 2016 meddelade utrikesminister Margot Wallström att regeringen inte avser ”erkänna Västsahara utan ansluter sig därmed till tidigare regeringars bedömning i frågan” och hänvisar till FN:s arbete med att lösa konflikten. I FN:s säkerhetsråd har Sverige knappast gjort mycket väsen av sig i denna fråga.

Den 27 februari meddelade EU-domstolen att fiskeavtalet mellan EU och Marocko inte gäller västsahariska vatten, eftersom Västsahara inte tillhör Marocko (Case C-266/16): “The Court therefore holds that, taking account of the fact that the territory of Western Sahara does not form part of the territory of the Kingdom of Morocco, the waters adjacent to the territory of Western Sahara are not part of the Moroccan fishing zone referred to in the Fisheries Agreement.” EU:s utrikesminister Federica Mogherini meddelade dock omedelbart efter domslutet att EU vill fortsätta fiskeavtalet med Marocko.

Sverige röstade tidigare i vintras nej till EU-kommissionens mandat att försöka förlänga avtalet. Men nu i april lade Sverige ned sin röst till ett nytt förslag till mandat. Sverige står uppenbarligen alltså inte längre tydligt upp för folkrätt och internationell lag.

Med anledning av detta vill jag fråga EU- och handelsministern om varför Sverige lade ned sin röst till ett nytt avtalsförslag trots att avtalsförslaget bryter mot EU-domstolens beslut och varför Sverige inte i EU driver frågan om ett erkännande av den sahariska arabiska demokratiska republiken (Västsahara) i enlighet med riksdagens beslut från den 5 december 2012?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-eu-och-handelsminister-om-sveriges-agerande-i-eu-med-anledning-av-tidigare-riksdagsbeslut-och-fiskeavtal-med-marocko/