Grattis på födelsedagen Israel!

ISRAEL Den 14 maj är det 70 år sedan Israels första premiärminister David Ben Gurion utropade Israels självständighet. Dessa 70 år har sedan staten Israel utropades präglats av en konflikt som påverkat en hel värld och som fortfarande ses som olöslig.

Redan för 3000 år sedan, under kung David, växte Israel till en regional stormakt och riket enades med Jerusalem som huvudstad. Efter att området sedan dess legat under bl a assyriskt, babyloniskt, persiskt, hellenistiskt, bysantiskt, arabiskt och ottomanskt styre genom olika erövringar kunde judarna så småningom få tillbaka sitt nationalhem genom Balfourdeklarationen 1917 där britterna, som behärskade området Palestina, utlovade just detta.

Det brittiska palestinamandatet bestod av dagens Israel, Gazaremsan, Västbanken och Jordanien och 1922 bildades Transjordanien ur mandatet på östra sidan om Jordanfloden. Transjordanien fick tre fjärdedelar av det ursprungliga mandatet för att bilda ett arabiskt kungadöme och 1946 blev Transjordanien självständigt. Därmed hade araberna fått ett eget land ur det brittiska palestinamandatet. På den kvarvarande fjärdedelen föreslog FN 1947, genom resolution 181, att en judisk och en arabisk stat skulle bildas. Judarna accepterade resolutionen men araberna avvisade den. Genom detta avvisande kan man konstatera att araberna själva avsagt sig en statsbildning på den kvarvarande fjärdedelen och likaså kan man konstatera att araberna redan hade en statsbildning i Transjordanien inom det tidigare brittiska palestinamandatet.

Dagen efter premiärminister Gurion utropat Israels självständighet anföll de intilliggande arabstaterna Transjordanien, Syrien, Irak, Libanon och Egypten i ett försök att utplåna den judiska staten. Självständighetskriget kom att vara i drygt ett halvår och avslutades genom vapenstillestånd i januari 1949. Arabstaterna ockuperade således delar av den kvarvarande fjärdedelen. Transjordanien, som efter kriget bytte namn till Jordanien för att markera att även de ockuperade områdena tillhörde landet, tog Västbanken och halva Jerusalem. Syrien tog Golanhöjderna och Egypten intog Gaza. Judar rensades från de ockuperade områdena och fick fly till Israel.

Under närmare 20 år levde människorna under krigsstillestånd. Hade araberna varit intresserade av att bilda en arabisk stat vid sidan om den judiska, i enlighet med FN:s resolution, hade man nu en andra chans att göra detta. Men det är åter uppenbart att detta inte var målet. När arabstaterna 1967 i sexdagarskriget åter anföll Israel var målet istället att förinta den judiska staten Israel. Israel slog då tillbaka framgångsrikt och tog Västbanken, Golanhöjderna, Gaza och Sinaihalvön (Sinaihalvön återlämnades dock till Egypten efter att fredsavtal hade skrivits under) som buffertzoner för att kunna freda sig. Fram till dess hade israelerna kontinuerligt utsatts för attentat från arabstaterna som härskade över de högre belägna områdena runt Israel.

Israel tog alltså Västbanken, Golanhöjderna och Gaza i ett försvarskrig och jag vänder mig starkt emot påståendena om att Israel ockuperar Västbanken och Golanhöjderna. Istället var det de arabiska staterna som ockuperade dessa områden från självständighetskriget fram till sexdagarskriget. 1973 var det dags igen, i det sk Jom kippurkriget, för de arabiska staterna att anfalla Israel med syftet att utplåna staten. Även då misslyckades försöket. År 1988 avsade Jordanien sig alla territoriella krav på Västbanken, och Jordanien och Israel ingick 1994 ett fredsavtal.

De flesta är överens om att man skall försöka hitta en tvåstatslösning på konflikten. Jag menar att den redan finns. Den arabiska staten utgörs av Jordanien på östra sidan om Jordanfloden och den judiska av Israel på den västra sidan.

När nu Israel fyller 70 år är det viktigt att vi alla visar vårt stöd för den enda demokratiska staten i sitt område. Lika viktigt är det att visa att vi inte accepterar den antisemitism och terrorism som den Palestinska myndigheten står för och finansierar.

BJÖRN SÖDER

Björn tillsammans med Kent Ekeroth under firandet
av Israels 60-årsdag i Göteborg 2008.

Björn på besök i israeliska Knesset under en Israelresa 2013.

På besök i Samarien 2013. Josef Fransson, guvernören Gershon Mesika, Kent Ekeroth, vice guvernören Yossi Dagan och Björn Söder. ‎

 

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/grattis-pa-fodelsedagen-israel/