Fråga till försvarsministern angående amerikanskt spionages påverkan på bilaterala avtal med USA

Fråga 2020/21:686 Amerikanskt spionages påverkan på bilaterala avtal med USA

av Björn Söder (SD)Peter

till försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Med anledning av DR Nyheders avslöjande om att USA bedrivit spionage mot bland annat Sverige och svensk försvarsindustri ställde jag fråga 2020/21:504 till försvarsministern. I sitt svar skriver försvarsministern: ”Regeringen ser mycket allvarligt på all form av spionage som riktas mot Sverige.”

Den danska regeringen har nu tillsatt en oberoende utredning som ska undersöka den information som har framkommit.

Spionaget ägde rum under Obama-/Biden-administrationen. Under deras administration har det också tidigare avslöjats att spionage mot flera europeiska politiska ledare och institutioner ägt rum.

Nu ser det ut som om Joe Biden kommer att bli ny president i USA. Biden har ju, till skillnad från den nuvarande presidenten Donald Trump, gjort sig känd för krigföring runt om i världen och inblandning i personliga mut- och korruptionsskandaler i Ukraina.

Sverige har många bilaterala samarbetsavtal med USA, även på det försvarspolitiska området.

Med anledning av detta vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

Hur anser ministern att dessa uppgifter om spionage och att Biden nu ser ut att bli ny president i USA påverkar Sveriges framtida samarbeten med USA på det försvarspolitiska området?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-forsvarsministern-angaende-amerikanskt-spionages-paverkan-pa-bilaterala-avtal-med-usa/