Fråga till utrikesministern angående finansiering av Civil Rights Defenders

Fråga 2020/21:698 Finansiering av Civil Rights Defenders

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

Civil Rights Defenders (CRD) är en internationell människorättsorganisation som är politiskt och religiöst obunden. Man bedriver bland annat ”påverkansarbete” och är finansierade av bland andra svenska statliga myndigheter som Sida (46 miljoner kronor), Svenska institutet (485 000 kronor), Utrikesdepartementet (5 miljoner kronor), Vinnova (580 000 kronor), Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (1,6 miljoner kronor) och Folke Bernadotteakademin (600 000 kronor).

Utöver de statliga organisationerna bidrar bland andra Postkodlotteriet (9 miljoner kronor), George Soros Open Society Foundations (3,9 miljoner kronor) och National Endowment for Democracy (1,6 miljoner kronor). Siffrorna är för 2019.

Civil Rights Defenders har nu startat en massiv påverkansoperation under namnet Grattis diktatorer! där man skriver: ”Allt fler val riggas för att korrupta ledare ska kunna behålla makten.”

I kampanjen pekas tre ledare ut: Vladimir Putin i Ryssland, Bashar al-Assad i Syrien och – Viktor Orbán i Ungern. Kampanjen körs via organisationens webbplats, på Facebook och på reklamaffischer.

Att peka ut en europeisk ledare som Viktor Orbán, som valts i fria och demokratiska val i ett EU-medlemsland, och likställa honom med diktatorer som Putin och Assad, som begått och begår fruktansvärda övergrepp på sina folk och grannar, är inte bara osmakligt utan också direkt felaktigt.

Vad syftet är med att driva en sådan här kampanj i Sverige, utöver att försöka samla in mer pengar för att sedan driva påverkansoperationer i andra länder, kan ju ifrågasättas. CRD skriver i sin kampanj: ”Över hela världen vågar människor göra motstånd för att skapa en framtid där förtryckare inte kan ta sin makt för given.” Svenska folket tillsätter eller avsätter dock inte andra länders ledare.

Med tanke på var en del av CRD:s finansiering kommer ifrån är det kanske inte förvånande att man blandar in Ungerns premiärminister med de två diktatorerna, men att svenska statliga myndigheter bidrar med svenska skattemedel till en organisation som gör detta är desto mer anmärkningsvärt.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

Kommer ministern att vidta några åtgärder vad gäller att myndigheter inom hennes ansvarsområde finansierar en organisation som driver en sådan här kampanj?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-finansiering-av-civil-rights-defenders/