Fråga till försvarsministern angående leverans av ubåtar till Försvaret

Fråga 2020/21:3554 Leverans av ubåtar till Försvaret

av Björn Söder (SD)

till försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Enligt Sveriges Radios Ekot blir Saabs ubåtar till Försvarsmakten 5 miljarder kronor dyrare än beräknat. Leveransen av de två nya ubåtarna försenas även med flera år.

Av denna anledning vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

Avser ministern att vidta några särskilda åtgärder med anledning av fördyrningen och förseningen av ubåtarna, och vilka i så fall?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-forsvarsministern-angaende-leverans-av-ubatar-till-forsvaret/