Fråga till handelsministern angående åtgärder mot att svenska organisationer och företag profiterar på mänskliga övergrepp

Fråga 2020/21:1353 Åtgärder mot att svenska organisationer och företag profiterar på mänskliga övergrepp

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Anna Hallberg (S)

Storbritanniens regering agerar nu genom olika åtgärder för att inte brittiska organisationer och företag, vare sig offentliga eller privata, ska profitera på de mänskliga övergrepp, främst mot muslimska uigurer men även mot andra minoriteter, som begås i kinesiska Xinjiangregionen. Bevisen för hur mänskliga rättigheter kränks i regionen har på senare tid ökat. Det handlar bland annat om tvångsarbete, tvångssteriliseringar av kvinnor och internering i omskolningsläger. Bevis på övergreppen finns även ur läckta dokument från den kinesiska regeringen.

Av denna anledning vill jag fråga statsrådet Anna Hallberg:

Hur försäkrar sig statsrådet och regeringen om att inte svenska organisationer och företag profiterar på de mänskliga övergreppen i Xinjiangregionen, och avser statsrådet att, likt Storbritannien, vidta särskilda åtgärder?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-handelsministern-angaende-atgarder-mot-att-svenska-organisationer-och-foretag-profiterar-pa-manskliga-overgrepp/