Fråga till socialministern angående kritik mot WHO:s agerande vid pandemins början

Fråga 2020/21:1347 Kritik mot WHO:s agerande vid pandemins början

av Björn Söder (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

I en ny rapport, som i dag, tisdagen den 19 januari, läggs fram för WHO:s ledning, kritiseras både WHO och Kina för att man inte reagerat snabbare i samband med coronavirusets spridning. Bakom rapporten står en expertgrupp, som leds av Nya Zeelands tidigare premiärminister Helen Clark och Liberias tidigare president Ellen Johnson Sirleaf, som menar att man borde ha infört kontroll av länder med smitta snabbare. Kina pekas också ut i rapporten, där gruppen anser att landet borde ha reagerat mer kraftfullt på både regional och nationell nivå när de första uppgifterna om viruset kom.

Expertgruppen konstaterar också att WHO inte har tillräckligt med de resurser som är nödvändiga för att utföra sitt uppdrag när en pandemi inträffar. Dessutom, konstaterar gruppen kritiskt, är det konstigt att WHO:s krisgrupp inte träffades förrän den 22 januari 2020, trots rapporter om ett virusutbrott.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

Avser ministern att inom WHO på något sätt agera med anledning av den kritik mot WHO som framförs i rapporten?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-socialministern-angaende-kritik-mot-whos-agerande-vid-pandemins-borjan/