Fråga till infrastrukturministern angående stöd till regionala flygplatser

Fråga 2019/20:1747 Stöd till regionala flygplatser

av Björn Söder (SD)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Pandemin har slagit hårt mot landets regionala flygplatser. I tidigare svar på frågor kring vad regeringen avser att göra för att stötta landets regionala flygplatser har infrastrukturministern pekat på generella satsningar som regeringen gjort till kommunsektorn och att de icke-statliga regionala flygplatserna årligen får ca 103 miljoner kronor i statligt driftsbidrag. Likaså påpekar statsrådet att jourberedskap vid beredskapsflygplatser finansieras av staten och att enligt förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur kan länsplanerna omfatta bidrag för icke-statliga flygplatser, inklusive privatägda flygplatser, som bedöms vara strategiskt viktiga för regionen.

Ett problem med de aviserade 103 miljonerna är att bara vissa flygplatser, 22 av 32, får ta del av stödet. Övriga får ingenting trots att de också är drabbade av pandemin.

Enligt Sveriges regionala flygplatser (SRF) blir flygplatserna i Örebro, Västerås, Norrköping, Linköping, Ängelholm, Sälen, Eskilstuna, Skövde, Säve och Ljungbyhed utan stöd. De 4 sista hade ingen reguljärtrafik när krisen slog till och är därmed inte lika drabbade. Men de första 6 lider nu i precis lika stor utsträckning som de 22 andra flygplatser som är berättigade till stöd.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

Avser ministern att säkerställa att samtliga av de drabbade regionala flygplatserna får ta del av stöd?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-infrastrukturministern-angaende-stod-till-alla-regionala-flygplatser/