Fråga till inrikesministern angående ett ackumulerat säkerhetshot

Fråga 2020/21:2290 Ett ackumulerat säkerhetshot

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

Säkerhetspolisen larmar om att Sverige byggt upp ett ”ackumulerat säkerhetshot”. Under de två senaste åren har cirka 200 personer identifierats som säkerhetsrisker, antingen i samband med ansökan hos Migrationsverket eller genom Säkerhetspolisens egen verksamhet. Men bara en tredjedel av dem har man lyckats utvisa ur Sverige. Ungefär 130 av säkerhetshoten är fortfarande kvar i landet då man inte kunnat verkställa utvisningarna.

Sveriges regering har alltså med en slapphänt migrationspolitik låtit importera stora volymer av säkerhetshot till landet. Tidningen Bulletin rapporterar att ”i mitten av förra decenniet hittade man en fjärdedel så många säkerhetsrisker som i dag; Säpo rekommenderade 2014 totalt 55 avslag. Åren vid 2010 var det ännu färre – omkring 10 om året. 2005 hittade man 61”.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta, och varför verkställs inte utvisningarna av säkerhetshoten?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-inrikesministern-angaende-ett-ackumulerat-sakerhetshot/