Fråga till biståndsministern angående konsekvenser av militärkuppen för utvecklingssamarbetet i Myanmar

Fråga 2020/21:2295 Konsekvenser av militärkuppen för utvecklingssamarbetet i Myanmar

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Per Olsson Fridh (MP)

Situationen i Myanmar efter militärkuppen blir allt sämre. Hittills har över 250 personer dödats och nära 2 700 gripits i samband med protester mot militärjuntans maktövertagande i början av februari.

EU har beslutat att införa ytterligare sanktioner mot ledande personer i militärkuppen som gjort sig skyldiga till övergrepp mot folket.

Myanmars befolkning behöver dock omvärldens fortsatta stöd mot militärjuntan.

I ett svar på en skriftlig fråga (2020/21:1595) skriver utrikesministern att ”Sverige ser nu över eventuella konsekvenser för vårt utvecklingssamarbete, i dialog med samarbetspartners och andra givare. Diskussion har också inletts om konsekvenser för EU-biståndet.”

Jag vill fråga statsrådet Per Olsson Fridh:

Vad har översynen av eventuella konsekvenser för utvecklingssamarbetet resulterat i, och vilka vidare åtgärder avser statsrådet att vidta?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-bistandsministern-angaende-konsekvenser-av-militarkuppen-for-utvecklingssamarbetet-i-myanmar/