Fråga till inrikesministern angående förtroendet för MSB:s generaldirektör

Fråga 2020/21:1192 Förtroendet för MSB:s generaldirektör

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

På en pressträff den 8 december 2020 presenterade statsministern råden inför jul, med max åtta personer i samma sällskap och en rekommendation om att inte resa om det inte är absolut nödvändigt.

Lite mer än en vecka senare satte sig Dan Eliasson, generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, på ett flyg till Kanarieöarna. Flyget gick den 19 december, och destinationen var semesterparadiset Las Palmas.

Efter omfattande kritik försvarar Eliasson sin semesterresa och anser att en resa för att fira jul med sin dotter och familjen är ”nödvändig”.

För de allra flesta i Sverige, som lydde regeringens och myndigheternas uppmaningar, blev det i stället på något sätt en annorlunda jul. Framför allt för dem som arbetar inom vården och i månader har slitit för att ta hand om våra medmänniskor som insjuknat i covid-19 under pandemin blev det en jul utan nära och kära, då de i stället blev tvungna att tillbringa julen på sina arbetsplatser. För dem var det nödvändigt att prioritera att vårda sjuka och se till att inte fler blir drabbade.

Generaldirektören för en av landets krisberedskapsmyndigheter tyckte däremot att det var nödvändigt att åka på semester för att fira julen med familjen.

Förtroendet för generaldirektören borde, om inte långt tidigare, nu vara slutligen förbrukat. Generaldirektörens tidigare meritlista över myndighetsledning borde rimligen också bekräfta att han sedan länge borde ägna sig åt annat i sitt liv än att leda myndigheter.

Av denna anledning vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

Har statsrådet fortfarande förtroende för generaldirektören, eller vilka åtgärder avser statsrådet att vidta?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-inrikesministern-angaende-fortroendet-for-msbs-generaldirektor/