Fråga till ministern för högre utbildning och forskning angående återbetalning av studiemedel

Fråga 2020/21:1172 Återbetalning av studiemedel

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

Centrala studiestödsnämnden (CSN) har betalat ut 395 miljoner kronor i skattefinansierade studielån till närmare 6 000 unga män från Afghanistan – så kallade ensamkommande – som saknar asylskäl men som fått tillstånd att stanna ändå i enlighet med den hårt kritiserade ”gymnasielagen”. Sveriges Radio slår nu larm om att lånen kan bli omöjliga att driva in om låntagarna försvinner ur landet eller går under jorden.

När gymnasielagen klubbades sas kostnaden för skattebetalarna för att låta runt 6 000–9 000 migranter stanna och bjudas på en gymnasieutbildning uppgå till 3 miljarder kronor. Den siffran visade sig snart vara rejält i underkant och har reviderats upp till närmare 5 miljarder.

Nu adderas ytterligare närmare en halv miljard i form av osäkra fordringar på studielån som betalats ut till migranterna.

Formellt kan CSN fortsätta att kräva återbetalning av lånen även om personen inte klarar utbildningen, inte skaffar sig ett jobb och återvänder till hemlandet. Utsikterna för de svenska skattebetalarna att få igen pengarna bedöms dock i det läget som mycket små. Enligt en sakkunnig som Sveriges Radio varit i kontakt med kan afghanska återvändare få problem med att skaffa jobb i hemlandet. Bakgrunden till det är att familjen betalat en stor summa pengar till människosmugglare för att få en av de äldre sönerna till Sverige. Den förväntade utdelningen på investeringen är att personen erhåller ett permanent uppehållstillstånd som ger resten av familjen rätt att följa efter. När detta inte infrias kan återvändaren få problem med att återupptas i familje- och bygemenskap.

Av denna anledning vill jag fråga statsrådet Matilda Ernkrans:

Vilka åtgärder vidtar statsrådet för att tillse att svenska skattebetalare får igen de pengar som lånats ut till så kallade ensamkommande som fått studiemedel?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-ministern-for-hogre-utbildning-och-forskning-angaende-aterbetalning-av-studiemedel/