Fråga till inrikesministern angående franska förbudet mot Grå vargarna

Fråga 2020/21:377 Franska förbudet mot Grå vargarna

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

I onsdags förbjöd Frankrike vid ett regeringsmöte den turkiska ultranationalistiska organisationen Grå vargarna. Den franska grenen av Grå vargarna upplöses därför att organisationen uppviglar till diskriminering och hat och har varit inblandad i våldsamma aktioner, meddelade inrikesminister Gérald Darmanin på Twitter kort efter att regeringen tog beslutet igår.

I underlaget står att den turkiska ultranationalistiska organisationen under många år varit inblandad i en rad våldsamma attacker mot både kurder och armenier på fransk mark. Efter terrorattentatet för tre veckor sedan, då historieläraren Samuel Paty mördades, meddelade inrikesminister Darmanin att den franska regeringen identifierat ett femtiotal organisationer och samfund i landet som den anser utgör fiender till Frankrike, verkar i en anda som strider mot franska värderingar och splittrar landet.

I Sverige verkar islamistiska organisationer som uppviglar till hat, antisemitism och terrorism fritt, och de är inte, till skillnad från andra extremistiska grupper, små med få resurser. I stället är de oftast delar av globala nätverk med stora finansiella resurser. Sveriges myndigheter är dessutom i flera fall bidrags- och biståndsgivare till organisationer, nätverk, stiftelser och föreningar som har kopplingar till dessa islamistiska rörelser.

Av denna anledning vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

Vilka åtgärder kommer statsrådet att vidta i Sverige med anledning av den franska regeringens beslut om att förbjuda Grå vargarna, och vilka övriga åtgärder kommer ministern att vidta vad gäller svenska skattemedel som finansierar organisationer, nätverk, stiftelser och föreningar som har kopplingar till islamistiska globala rörelser?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-inrikesministern-angaende-franska-forbudet-mot-gra-vargarna/