Fråga till inrikesministern angående gripandet av kriminella

Fråga 2020/21:3171 Gripandet av kriminella

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

I en omfattande internationell insats greps nyligen 800 personer med misstänkta kopplingar till kriminell verksamhet. Hela 155 av dessa greps i Sverige. Dessutom beslagtogs bland annat droger, vapen, kontanter och smycken.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson var snabbt ute på nätet och twittrade: ”Ett mycket fint internationellt polissamarbete, där svensk polis haft en ledande roll, får effekt över hela världen. Mycket bra!”

Det är ganska magstarkt av ministern att försöka ge sken av att det är svensk polis som ligger bakom den framgångsrika insatsen. Sanningen är ju i stället att det var amerikanska FBI som ansåg att den kriminella miljön var så stor och våldsam att det krävdes insatser och därför satte igång operation Trojan Shield, till vilken den svenska polisen bjöds in. Den svenska polisen hade inte haft möjlighet att få underlag som lett till gripandena eftersom regeringspartierna konsekvent motsatt sig att ge polisen förbättrade verktyg i form av användandet av hemliga tvångsmedel mot de kriminella gängen.

I stället har Sverige fått förlita sig på att utländska polismyndigheter gör grovjobbet. Fransmännen knäckte Enchrochat och nu låg amerikanerna bakom Anom.

De arbetsmetoder man använt sig av strider nämligen mot svensk lag. I stället för att förändra och möjliggöra för svensk polis att använda sig av liknande metoder har regeringspartierna vägrat godkänna det. I stället försöker nu ministern att ta åt sig någon form av ära över den lyckade insatsen. Regeringen borde i stället skämmas över att närmare 20 procent av de gripna har gripits i Sverige, vilket beror på den misslyckade kriminalpolitik som regeringspartierna har fört så att den kriminella miljön har tillåtits frodas.

Av denna anledning vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att möjliggöra för svensk polis att själv använda sig av de arbetsmetoder som nu lett till stora framgångar mot de kriminella gängen?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-inrikesministern-angaende-gripandet-av-kriminella/