Fråga till justitie-och migrationsministern angående IS-kvinnors återvändande till Sverige

Fråga 2020/21:3175 IS-kvinnors återvändande till Sverige

av Björn Söder (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ett antal IS-kvinnor, som tidigare rest från Sverige för att delta i nutidens värsta förbrytelser mot mänskligheten, och deras barn som befinner sig i läger i norra Syrien kommer att utvisas till Sverige under hösten. Det kurdiska självstyret menar att det inte finns tillräcklig bevisning för att väcka åtal mot de personer som man nu vill utvisa på livstid.

Enligt SVT finns totalt ett tjugotal kvinnor, som tidigare lämnat Sverige, och ett trettiotal barn i läger i norra Syrien. Av dem ska nu ett antal utvisas till Sverige, vilket Sveriges Radios Ekot var först med att rapportera om.

Den svenska representanten för det kurdiska självstyret i norra Syrien, Shiyar Ali, säger till SVT att man har kommit en bra bit framåt, men en del har man inte tillräckliga bevis mot trots att de utgör ett säkerhetshot. Därför vill man utvisa dem till respektive land.

Han säger vidare att det har varit svårt när det gäller både kvinnor och män och att det här är människor som är ideologiskt radikala och duktiga på det de gör.

Dessa ska alltså nu Sverige åter öppna sin famn för och ta emot, vilket innebär att det säkerhetshot dessa utgör kommer att kunna rikta sig mot både svenska folket och Sverige som stat.

Låt oss inte glömma att dessa IS-kvinnor har varit en viktig kugge i ett omänskligt hjul. En manisk mördarsekt vars enda metod gått ut på att tortera och mörda. Vi vet alla vad dessa är kapabla till. Sverige borde i stället omgående frånta dem sina svenska medborgarskap.

Av denna anledning vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Är ministern beredd att ta initiativ till att kunna frånta dem sina svenska medborgaskap och förvägra dem att återvända till Sverige, och om inte, varför?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-justitie-och-migrationsministern-angaende-is-kvinnors-atervandande-till-sverige/