Fråga till inrikesministern angående korrekta uppgifter om HDA

Fråga 2020/21:2312 Korrekta uppgifter om HDA

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

I SVT-programmet 30 minuter hävdar statsrådet Mikael Damberg att lagen om hemlig dataavläsning (HDA), som infördes den 1 april 2020, är en ”game changer”, varpå han nämner framgången med Encrochat. Statsrådet har också på sin Facebooksida skrivit ett inlägg med rubriken ”Hemlig dataavläsning – en game changer i kampen mot gängen”, följt av beskrivning av framgångarna som informationen från Encrochat möjliggjort.

På sitt Twitterkonto har Justitiedepartementet la​gt ut information om framgångarna med Encrochat och i slutet av inlägget länkat till information om de svenska reglerna om HDA. Inlägget har också delats av justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, statsrådet Mikael Damberg och Dambergs pressekreterare.

I en debattartikel i Expressen den 23 mars skriver Daniel Larson, åklagare och rättspolitisk debattör: ”Det är uppenbart att regeringen förmedlar en bild av att HDA möjliggjort framgångarna med Encrochat och att svensk polis hade kunnat göra samma sak med hjälp av HDA. Aftonbladets ledarsida svalde betet. Jonna Sima kallade ’hackerlagen’, alltså HDA, en succé och gav uppenbart Damberg äran för Encrochat. I verkligheten är det utländsk lag och internationellt rättsligt samarbete som möjliggjort att material från Encrochat har kunnat överlämnas och användas som bevis. HDA har ingenting med saken att göra.”

Vidare skriver Larson: ”Alla förstår varför Damberg felaktigt försöker koppla ihop första punkten i 34-punktsprogrammet mot gängkriminalitet med Encrochat. Fransk polis har gjort mer för att knäcka de svenska gängen än regeringen. Det är en pinsam verklighet, så pinsam att man måste ta till missledande information för att dölja den.”

Av denna anledning vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

Är det statsrådets uppfattning, mot bakgrund av det som anförts ovan, att lagen möjliggjort framgången med Encrochat i kampen mot gängkriminalitet och om så inte är fallet, avser statsrådet att föreslå några förändringar av regelverket?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-inrikesministern-angaende-korrekta-uppgifter-om-hda/