Fråga till inrikesministern angående miljöterrorism

Fråga 2019/20:1968 Miljöterrorism

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

Landets ledande säkerhetsexperter varnar för att den svenska miljöaktivismen riskerar att spåra ur till miljöterrorism. Erik Lewin, med över 25 års erfarenhet av säkerhetsarbete, menar att det bara är en tidsfråga innan det begås våldshandlingar. Det handlar om ett till två år, säger han till nättidningen Fplus.

Ett konkret varningstecken för att delar av den svenska miljörörelsen är på väg mot en alltmer våldsam utveckling är en händelse vid Ängelholms flygplats den 29 juni. Då lyckades miljödemonstranter stoppa ett passagerarplan från att lyfta genom att limma fast sig vid flygplanskroppen. Inspirationen kan ha kommit från Storbritannien där miljöaktivister tidigare limmat fast sig vid tåg och vid Londonbörsens lokaler.

Erik Lewin menar att samma radikaliseringsprocess som finns inom andra extrema grupper nu kan ses inom miljörörelsen och att det bara är en tidsfråga innan brytpunkten för hot och våld passeras. Han gör bedömningen att det handlar om ett till två år.

Det gäller därför för samhället att förbereda sig och vidta adekvata åtgärder för att kunna möta och bekämpa detta hot.

Miljöterrorism har ofta fått en undanskymd plats i debatten. Förmodligen för att en del av dess tankegods har stöd i vissa politiska kretsar.

Av denna anledning vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

Vilka proaktiva åtgärder vidtar statsrådet för att kunna möta och bekämpa hotet från just miljöterrorism?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-inrikesministern-angaende-miljoterrorism/