Fråga till utrikesministern angående Turkiets relation till Hamas

Fråga 2019/20:1970 Turkiets relation till Hamas

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

Turkiet beviljade nyligen medborgarskap till en handfull medlemmar ur en Hamasterroristcell, rapporterade The Telegraph i fredags. Detta väcker en oro för att Hamas kommer att ha större möjligheter att planera och genomföra attentat mot Israel, israeliska intressen och israeliska medborgare runt om i världen.

Turkiska identitetshandlingar som Telegraph tagit del av visar att tolv ledande Hamasmedlemmar, som använder landet som bas för sina operationer, har fått turkiskt medborgarskap och ett elvasiffrigt identitetsnummer.

Enligt en av Telegraphs källor har sju av de tolv Hamasoperatörerna redan erhållit turkiskt medborgarskap och pass, medan de övriga fem är i process att få sina handlingar färdigställda. I vissa fall har de bytt sina palestinska namn till turkiska alias.

Nättidningen Ledarsidorna påpekar mycket riktigt att även om Turkiet och turkiska medborgare inte ännu uppnått visumfrihet till EU- och Schengenområdet kommer detta att leda till att de aktuella Hamasmedlemmarna, som tidigare befunnit sig på olika former av spärrlistor för att få tillträde till andra länder, nu medges möjligheter att resa friare. Med nya identiteter öppnas dörrarna till 72 länder utan något som helst visumkrav samt ytterligare 42 där visering söks vid ankomst.

Med anledning av detta är det intressant att höra hur Sveriges utrikesminister ställer sig till Turkiets agerande, att i praktiken ge Hamas en framskjuten bas på gränsen till EU att agera utifrån, och vilka åtgärder, såsom fördömanden, sanktioner med mera, som ministern är beredd att förespråka inom ramen för bland annat EU.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

Vilka åtgärder kommer ministern att vidta med anledning av Turkiets agerande?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-turkiets-relation-till-hamas/