Fråga till justitie- och migrationsministern angående åtgärder mot islamistiska extremister i Sverige

Fråga 2020/21:661 Åtgärder mot islamistiska extremister i Sverige

av Björn Söder (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

På fredagen protesterade salafister utanför Frankrikes ambassad i Stockholm. Demonstrationen kombinerades även med en bön mitt på gatan. Samhällsnytt intervjuade imamen, som berättade att yttrandefriheten har gränser och att islam kommer att segra. Imamen berättade även hur han hotade polisen att muslimer kommer att stoppa koranbrännare om inte myndigheten agerar.

Gruppen hade fått tillstånd av polisen att demonstrera mot vad man menar är en passerad gräns i yttrandefriheten och mot Frankrike och dess president Emmanuel Macron, som påstås sprida hat mot muslimer.

På platsen delade gruppen ut flygblad med budskapet att ge muslimer ett särskilt skydd mot kritik som man menar att judar redan har. På flygbladet beskrivs hån mot islam som ”brottsligt” och att ”hån mot religion bör förbjudas”.

Demonstrationen anordnades av en imam som är ordförande i en muslimsk förening. Han har tidigare anordnat protestaktioner mot Säkerhetspolisens (Säpo) agerande att frihetsberöva flera imamer med vad myndigheten menar är kopplingar till våldsbejakande miljöer. Enligt Expressen anordnades demonstrationen med en terrordömd person.

Vid demonstrationen talade imamen på svenska om att islamkritiker ”försöker släcka Allahs ljus” men att islam kommer att segra. Vidare slog han fast att Frankrikes president Emmanuel Macron är en rasist när han hävdar att kritik mot islam är yttrandefrihet.

På arabiska hade imamen en annorlunda retorik. Där talade han om att Allah ska ”förstöra deras enhet” och ”sätta skräck i deras hjärtan”.

– Det finns ingen skillnad mellan islam och politisk islam. De vill skilja på muslimer.

I intervjun med Samhällsnytt berättar imamen att han pratat med polisen och tydliggjort att om inte myndigheten stoppar koranbrännarna kommer hans följare att agera. Då ska polisen ha svarat imamen att de skulle lösa situationen.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Vilka åtgärder tänker ministern att vidta för att säkerställa att islamistiska extremister inte kan sätta skräck i det svenska samhället genom hot?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-justitie-och-migrationsministern-angaende-atgarder-mot-islamistiska-extremister-i-sverige/