Fråga till justitie-och migrationsministern angående bristande id-kontroll

Fråga 2020/21:2604 Bristande id-kontroll

av Björn Söder (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

I en ny rapport från Riksrevisionen påtalas att kvaliteten varierar när ambassaderna ska kontrollera dokument och id-handlingar på de som söker uppehållstillstånd i Sverige, vilket Riksrevisionen menar kan hota rättssäkerheten.

Personer som inte skulle få uppehållstillstånd kan få det, och de som skulle få uppehållstillstånd kan bli utan, säger Anders Berg, projektansvarig på Riksrevisionen.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Avser ministern att vidta några åtgärder för att åtgärda bristerna med id-kontroll, och i så fall vilka?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-justitie-och-migrationsministern-angaende-bristande-id-kontroll/