Fråga till justitieministern angående villkorligt frigivna som fortsätter att begå brott

Fråga 2020/21:2607 Villkorligt frigivna som fortsätter att begå brott

av Björn Söder (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

SVT:s Uppdrag granskning visar att en ung man släppts ut från Kumlaanstalten som villkorligt frigiven. Under det kommande halvåret begick han brott efter brott – under en period greps han av polisen åtta gånger på sex veckor. Till sist knivhögg han en annan man. Uppdrag gransknings kartläggning visar hur vanligt det är att unga män begår nya brott under villkorlig frigivning.

I Norge, Finland och Danmark kan risken för ett återfall i brott stoppa en villkorlig frigivning – men inte i Sverige.

SVT skriver: ”En klient hos frivården kan dessutom bli misstänkt och till och med erkänna brott utan att den villkorliga frigivningen dras in. Det är först om man bryter mot frivårdens regler och inte kommer på möten som det kan få konsekvenser.”

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Avser ministern att vidta några åtgärder för att förhindra att villkorligt frigivna kan fortsätta att begå brott efter brott, och i så fall vilka?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-justitieministern-angaende-villkorligt-frigivna-som-fortsatter-att-bega-brott/