Fråga till justitie- och migrationsministern angående ersättning från Justitiekanslern till livstidsdömd

Fråga 2020/21:3575 Ersättning från Justitiekanslern till livstidsdömd

av Björn Söder (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

En 22-åring dömdes i juli i år till livstids fängelse efter mordet i Gamlestaden i Göteborg då en man i 30-årsåldern sköts ihjäl efter en födelsedagsfest. Mordet hänger samman med den långvariga konflikten mellan två kriminella nätverk i södra Biskopsgården. Totalt åtalades 16 personer i målet, som även innefattade förberedelse till mord på andra personer. Av de 16 dömdes 13 personer, varav fyra till livstid. En av dem var 22-åringen. Han fälldes för medhjälp till mord och förberedelse till mord. Han bedömdes vara en viktig figur i nätverket, skriver Expressen.

Expressen skriver vidare att 22-åringen nu får 136 781 kronor i ersättning för ett annat mål där han 2017 satt frihetsberövad i fyra månader misstänkt för grovt penningtvättsbrott. Beslutet är fattat av Justitiekanslern (JK).

I en deldom som föll i juli 2017 friades 22-åringen från misstankarna, men i november samma år undanröjde hovrätten det beslutet och skickade målet tillbaka till tingsrätten.

Åklagaren Bengt-Olof Berggren, som lade ned åtalet, skriver:

”Den misstänkte är häktad i annat mål, avseende grova brott. Den påföljd som kan bli aktuell i det häktade målet fall är sådan att nu väckt åtal avseende grovt penningtvättsbrott blir utan betydelse”.

Till Expressen säger Berggren:

”Jag hade så pass insyn i Gamlestadsutredningen att jag insåg att han sannolikt skulle dömas. Det skulle vara rent resursslöseri att ta det till förhandling i förhållande till vad han riskerade att få.”

Åtalet lades alltså ned på grund av 22-åringens andra grövre brott – inte för att han var oskyldig. Trots detta väljer JK att nu ersätta honom för den tiden han satt frihetsberövad.

”Justitiekanslern har lagt sökandens uppgifter om frihetsberövandets längd till grund för sin prövning av ärendet. Sökanden har rätt till ersättning för lidande enligt Justitiekanslerns praxis. Hänsyn har tagits till sökandens ålder vid frihetsberövandet (18 år). Begärd ersättning för ombudskostnader är skälig och godtas”, skriver justitiekanslern i beslutet.

För bara ett par veckor sedan beslutade JK att tillerkänna en dömd sadistisk våldtäktsman ett skadestånd på 840 000 kronor från svenska staten. Anledningen var att Högsta domstolen slagit fast att den våldtäktsdömde kan ha varit under 18 år när han 2017 våldtog två kvinnor i Malmö och därför dömdes till ett för hårt straff av först Malmö tingsrätt och senare Hovrätten över Skåne och Blekinge.

Att Justitiekanslern ersätter kriminella på detta sätt är rent skrämmande och borde föranleda kraftiga åtgärder från regeringens sida.

Av denna anledning vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Avser ministern att vidta några åtgärder för att se över regelverket kring Justitiekanslerns sätt att agera, och om inte, varför?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-justitie-och-migrationsministern-angaende-ersattning-fran-justitiekanslern-till-livstidsdomd/