Fråga till justitie- och migrationsministern angående nollvision angående asylsökande

Fråga 2020/21:1457 Nollvision angående asylsökande

av Björn Söder (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Danmarks socialdemokratiska statsminister Mette Frederiksen meddelar nu att hennes regering vill minska den asylrelaterade invandringen ytterligare. Målet är att komma ned till noll asylsökande. Det rapporterar danska TV2. I ett anförande i folketinget på fredagen kritiserade den danska statsministern tidigare politiker för att ha ställt för få krav på de utlänningar som kommer till landet. Hon underströk också att hur många som släpps in har en avgörande betydelse för hur de integrationsutmaningar som är förenade med mottagandet kan hanteras.

”Vi kan inte ge ett löfte om noll asylsökande, men vi kan ställa in den vision, som vi också gjorde före valet, nämligen att vi vill ha ett nytt asylsystem, och sedan gör vi vad vi kan för att införa det”, sa statsministern.

Den socialdemokratiska statsministern uttryckte också en oro över att en stor del av islam i dag representeras av islamister. Frederiksen får stöd i detta från sin parti- och regeringskollega, invandrings- och integrationsminister Mattias Tesfaye. I en intervju med Jyllands-Posten på torsdagen pekar han specifikt ut invandringen från muslimska länder som särskilt problematisk och aviserar ny lagstiftning och upprensning bland muslimska friskolor som några av de åtgärder regeringen planerar.

”Danmark ska inte anpassa sig till islam. Islam måste anpassa sig till Danmark”, sa den socialdemokratiske invandrings- och integrationsministern.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Avser ministern att, i likhet med vad den socialdemokratiska regeringen i Danmark förespråkar, verka för nollvision angående asylsökande?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-justitie-och-migrationsministern-angaende-nollvision-angaende-asylsokande/