Fråga till utrikesministern angående bilden av Sverige utomlands på grund av Sveriges hantering av Covid-19

Fråga 2020/21:1455 Bilden av Sverige utomlands på grund av Sveriges hantering av Covid-19 

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

I ett flertal frågor till utrikesministern har jag belyst omvärldens bild av Sverige med anledning av Sveriges misslyckande i hanteringen av covid-19, som nu resulterat i över 11 000 dödsfall.

Jag har ställt frågan om vilka åtgärder utrikesministern kommer att vidta för att återupprätta vårt lands anseende i vår omvärld. Det har förekommit många fördjupande reportage om Sverige och Sveriges strategi och vägval i internationella medier. Inte sällan har de varit mycket negativa för bilden av Sverige. Sverige har bland annat i ett reportage i The New York Times kallats för en ”pariastat”, och i Der Spiegel riktades skarpa anklagelser mot hur människor förvägrats vård som skulle ha räddat deras liv. Publiceringen orsakade ett politiskt jordskred i Tyskland. Den tidigare generaldirektörens för MSB semesterresor utomlands mitt under pandemin har också skapat negativa rubriker i utlandet, och många utomlands beskriver Sverige som en ren fars.

Regeringen har varmt välkomnat att Joe Biden utsetts till ny president i USA. Biden har nyligen utsett Andy Slavitt till rådgivare för att tackla coronapandemin. Slavitt riktar skarp kritik mot Sveriges hantering av covid-19 och drar paralleller mellan Sveriges hantering och Nazityskland. Slavitt är ingen obetydlig person. Han har över 600 000 följare på Twitter och skaran växer snabbt sedan han blev utsedd till rådgivare.

När USA:s presidents rådgivare drar paralleller mellan den socialdemokratiska regeringens Sverige 2020 och Nazityskland 1930 skadar det givetvis bilden av Sverige. Jag har dock inte noterat att företrädare för regeringen har bemött Slavitts utspel eller kritiserat Biden för hans utnämning.

Av denna anledning vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

Kommer ministern, bl.a. mot bakgrund av den bild av Sverige som kommer till uttryck genom Bidens rådgivares beskrivning, vidta några åtgärder för att förändra Sveriges anseende utomlands?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-bilden-av-sverige-utomlands-pa-grund-av-sveriges-hantering-av-covid-19/