Fråga till justitie- och migrationsministern angående tvångstester av asylsökande som vägrar låta sig testas

Fråga 2020/21:3606 Tvångstester av asylsökande som vägrar låta sig testas

av Björn Söder (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Många länder kräver ett negativt covidtest för att ta emot sina medborgare när de utvisas tillbaka från andra länder. Det är information som nått de brottslingar och andra med utvisningsbeslut som väntar på att bli hemsända till sina respektive hemländer. För att hindra verkställigheten i utvisningen vägrar man låta sig testas.

Den 28 december förra året ställde jag frågan (2020/21:1149) till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson om vilka åtgärder han tänkte vidta för att kunna verkställa utvisningar av utlänningar som vägrar låta sig covidtestas.

Morgan Johansson svarade då att ”för att kunna upprätthålla en human, rättssäker och långsiktigt hållbar migrationspolitik måste de som efter en rättssäker prövning av sina asylskäl fått ett avslagsbeslut återvända så snabbt som möjligt. Återvändandet ska i första hand ske frivilligt, men annars med tvång. Detta gäller även under rådande pandemi”. Vidare skrev han i sitt svar: ”I smittskyddslagen finns bestämmelser om personinriktade tvångsåtgärder såsom t.ex. tvångsundersökning. Covid-19 är en sådan allmän- och samhällsfarlig sjukdom för vilken det är möjligt att i vissa fall genomföra tvångsundersökningar enligt smittskyddslagen.”

Han avslutade svaret med: ”För regeringen är det angeläget att vi fortsatt har ett väl fungerande återvändande” och att ”regeringen följer även fortsatt frågan noga och är vid behov beredd att vidta ytterligare åtgärder.”

Fyra månader efter hans svar hade dock inget hänt. Den 3 maj i år rapporterade Sveriges Radio P4 Göteborg att ”personer som ska tvångsutvisas kan stoppa sin egen utvisning genom att vägra ta covidtest”. ”De som inte vill hem de testar sig inte”, sade Mikael Holmgren, tf chef på Gränspolissektionen i region Väst där de har flera fall varje vecka, till Sveriges Radio.

Trots Morgan Johanssons löfte om att man var beredd att vidta ytterligare åtgärder hade alltså inget hänt. Jag ställde därför åter en fråga (2020/21:2758) till ministern om varför inte regeringen vidtar tillräckliga åtgärder för att komma till rätta med problemet.

Nu lät svaret dock helt annorlunda. Nu var inte regeringen längre beredd att vidta några åtgärder. Ministern menade i sitt svar att tvångstestning av människor som ska återvända inte har stöd i dagens lagstiftning. ”Tvångstestning – och i förlängningen förmodligen också tvångsvaccinering – är en mycket långtgående åtgärd som också har grundlagsaspekter och som jag för närvarande inte är beredd att överväga”, skrev han i sitt svar.

Efter ytterligare fyra månader efter min andra fråga kvarstår problemen. Enligt polisens nationella operativa avdelning (Noa) säger så många som nio av tio nej till att göra ett covidtest.

En migrant som Sveriges Radio P4 Värmland talat med säger att han ”kämpat hårt i sex år” för att få stanna i Sverige och ”ha ett värdefullt liv”. Han kommer inte att testa sig ifall han skulle få avslag. Skälet han anger till detta är att han ”vill inte”.

I Danmark har de danska myndigheterna tagit fram en tämligen effektiv metod för att lösa problemet – en ny lag som ger rätt till tvångstester. Den danske socialdemokratiske integrationsministern Mattias Tesfay säger till Jyllands-Posten:

”Det är därför vi skapat den här lagen som gör det möjligt att tvångstesta asylsökande”.

Sveriges intresse av att bli av med en person som efter en rättssäker prövning av sina asylskäl fått ett avslagsbeslut måste givetvis väga tyngre än den enskildes när denne har fått avvisningsbeslut men inte respekterar Sveriges lagar genom att vägra lämna landet eller vägra ta ett test för att slippa kunna bli återsänd.

Av denna anledning vill jag åter fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Tänker ministern verka för att, i likhet med Danmark, införa en ny lag som ger rätt till tvångstester av asylsökande för att tillse att människor som inte har rätt att vistas i Sverige kan återsändas till sina hemländer, och om inte, vilka är grunderna till att inte införa en sådan lag?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-justitie-och-migrationsministern-angaende-tvangstester-av-asylsokande-som-vagrar-lata-sig-testas/