Fråga till utrikesministern angående den svenska evakueringen från Afghanistan

Fråga 2020/21:3612 Den svenska evakueringen från Afghanistan

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

Sedan Sverige avslutat sin evakuering från Afghanistan har en del frågetecken rests angående vilka man egentligen låtit komma till Sverige. Totalt genomförde Försvarsmakten 22 flygningar tur och retur och evakuerade nära 1 200 personer.

Av dessa har, enligt uppgift, endast cirka 50 personer fastställd identitet och tillhör någon av de skyddsvärda grupperna. Ungefär en tredjedel av de cirka 1 200 personer som evakuerats saknar helt identifikationshandlingar, resten uppges ha uppvisat hyrda, stulna eller lånade handlingar, och ingen vet om identiteten de uppgivit vid ankomst i Sverige är korrekt.

Personkontrollerna har skötts på plats av UD- och ambassadpersonal samt Migrationsverket. Vittnesuppgifter till Samnytt målar upp en kaosartad bild av situationen på marken. Många anlände till flygplatsen med såväl förfalskade som riktiga pass och intyg från olika europeiska länder, i hopp om att slinka på första bästa flygplan. Detta resulterade i att många som köpt förfalskade, eller kommit över äkta handlingar tillhörande en annan person, trängde undan de med reella skyddsbehov, skriver Samnytt. Personalen i Kabul och på flygplatsen uppges heller inte vara utbildad i att skilja på äkta och falska resehandlingar. Identiteterna på de flesta av de som nu kommit är med andra ord nära nog omöjliga att fastställa.

Att kontrollerna i verkligheten varit undermåliga vittnar resultatet om. Tidigare har det framkommit hur tidigare utvisade kriminella afghaner lyckats ta sig tillbaka till Sverige. Personal på Arlanda har beskrivit hur ”det bara rasar in folk utan papper, pass eller något”.

Enligt flera oberoende källor till Ledarsidorna.se präglades evakueringen av kaos och starka motsättningar inom UD, där vissa ville att allt skulle gå rätt till medan andra hellre fokuserade på att sopa igen spåren av egna tidigare misstag.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

Stämmer medieuppgifterna om bristerna i kontrollerna av de som Sverige evakuerat från Afghanistan och de starka motsättningarna på UD, och vilka åtgärder avser ministern i så fall att vidta?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-den-svenska-evakueringen-fran-afghanistan/