Fråga till justitie- och migrationsministern angående utvisningar av afghaner med avvisningsbeslut

Fråga 2020/21:3499 Utvisningar av afghaner med avvisningsbeslut

av Björn Söder (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

I Sverige befinner sig ett mycket stort antal av afghaner som saknar skäl till att få stanna och som fått avvisningsbeslut och ska utvisas ur landet. Men med anledning av den senaste tidens händelseutveckling i Afghanistan beslutade Migrationsverket den 16 juli att tillfälligt stoppa alla verkställigheter av avvisningsbeslut till Afghanistan. En del afghanska medborgare som suttit i Migrationsverkets förvar släpptes även i samband med detta. Utvisningsbesluten står dock fast.

I sitt svar på min tidigare fråga (2020/21:3388) om vilka generella åtgärder justitie- och migrationsministern kommer att vidta för att förhindra att personer som enligt beslut ska utvisas men som inte hålls i förvar går under jorden och gömmer sig för att på så sätt undgå utvisning, svarar ministern att ”säkerhetssituationen i Afghanistan är i nuläget mycket svårbedömd och Migrationsverket följer utvecklingen i landet noga. Om avlägsnandebeslut till Afghanistan kommer att vara möjliga att verkställa eller inte, och när detta eventuellt kommer att kunna ske, är beroende av utvecklingen i landet och av Migrationsverkets bedömning”.

Österrike meddelar nu, genom ett gemensamt uttalande från inrikesministern och utrikesministern, att man kommer att fortsätta att utvisa afghaner även efter talibanernas maktövertagande. Den österrikiska regeringen söker nu stöd från EU att upprätta ”utvisningscenter” i länder runt om Afghanistan för att möjliggöra detta.

”Om utvisningar inte längre är möjliga på grund av de begränsningar som anges av Europakonventionen så måste alternativ övervägas”, sa inrikesministern förra måndagen, enligt den österrikiska nyhetsbyrån APA.

”Utvisningscenter i regionen runt Afghanistan skulle kunna vara ett alternativ. För det krävs styrka och stöd från Europeiska kommissionen. Jag kommer att föreslå detta för inrikesministrarna och diskutera det med kommissionen och mina kollegor”, sa inrikesministern.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Avser ministern att stödja Österrikes förslag om utvisningscenter i regionen runt Afghanistan för att möjliggöra utvisningar av afghaner med avvisningsbeslut om frågan lyfts upp på EU:s ministerrådsmöte, och är ministern beredd att ta liknande initiativ från svensk sida, och om inte, varför?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-justitie-och-migrationsministern-angaende-utvisningar-av-afghaner-med-avvisningsbeslut/