Fråga till justitie-och migrationsministern angående verkställighet av utvisningar

Fråga 2020/21:2758  Verkställighet av utvisningar

av Björn Söder (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Den 28 december 2020 ställde jag en fråga (2020/21:1149) till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson om vilka åtgärder han tänker vidta för att kunna verkställa utvisningar av utlänningar som vägrar låta sig covidtestas.

Bakgrunden till frågan är att brottslingar och andra med utvisningsbeslut som sitter i Migrationsverkets förvar vägrar att låta sig testas för covid i syfte att stoppa utvisningarna från att verkställas. De vägrare som befinner sig i förvar blir tills vidare kvar där. Det är oklart hur länge de kommer att hållas inlåsta om de fortsätter vägra test. Av de 31 afghaner som skulle samutvisas till hemlandet strax innan jul gick endast 7 med på att låta sig covidtestas.

Justitie- och migrationsministern svarade då att ”för att kunna upprätthålla en human, rättssäker och långsiktigt hållbar migrationspolitik måste de som efter en rättssäker prövning av sina asylskäl fått ett avslagsbeslut återvända så snabbt som möjligt. Återvändandet ska i första hand ske frivilligt, men annars med tvång. Detta gäller även under rådande pandemi.”

Vidare skriver ministern i sitt svar: ”I smittskyddslagen finns bestämmelser om personinriktade tvångsåtgärder såsom t.ex. tvångsundersökning. Covid-19 är en sådan allmän- och samhällsfarlig sjukdom för vilken det är möjligt att i vissa fall genomföra tvångsundersökningar enligt smittskyddslagen.”

Han avslutar svaret med: ”För regeringen är det angeläget att vi fortsatt har ett väl fungerande återvändande. Det har under de senaste åren vidtagits en rad åtgärder för att åstadkomma det och sedan 2014 har cirka 87 000 före detta asylsökande lämnar Sverige. Regeringen följer även fortsatt frågan noga och är vid behov beredd att vidta ytterligare åtgärder.”

Det har nu gått snart fyra månader sedan ministern besvarade min fråga. Den 3 maj 2021 rapporterar Sveriges Radio P4 Göteborg att ”personer som ska tvångsutvisas kan stoppa sin egen utvisning genom att vägra ta covidtest”.

”De som inte vill hem de testar sig inte”, säger Mikael Holmgren, tillförordnad chef på gränspolissektionen i Region Väst där de har flera fall varje vecka, till Sveriges Radio.

Det har uppenbarligen inte blivit någon förändring av situationen trots ministerns svar om att man fortsatt följer frågan ”noga och är vid behov beredd att vidta ytterligare åtgärder.”

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Hur avser regeringen att säkerställa att tillräckliga åtgärder vidtas för att komma till rätta med problemet med att utvisningsdömda kan förhindra sina egna utvisningar genom att vägra covidtest?​

 

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-justitie-och-migrationsministern-angaende-verkstallighet-av-utvisningar/