Fråga till utbildningsministern angående kännedom om felaktigheter i PISA-rapport

Fråga 2020/21:2759  Kännedom om felaktigheter i PISA-rapport

av Björn Söder (SD)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Expressen har avslöjat innehållet i två hemliga Pisapromemorior där tjänstemän på Utbildningsdepartementet larmat internt om felaktigheter i Pisa 2018. Utbildningsminister Anna Ekström har trots detta hävdat att hon ”inte haft några uppgifter som skulle antyda att elever exkluderats på felaktiga grunder”.

I ett av dessa pm finns beräkningar där hela Sveriges redovisade uppgång i läsförståelse byts mot en nedgång. Det första pm:et är daterat den 4 december 2019, dagen efter att Pisaresultaten presenterades. Det andra pm:et är daterat den 1 oktober 2020, i samband med att OECD:s granskningsrapport av de svenska Pisaresultaten släpptes. Det var utbildningsministern som själv beställde granskningen. Pm:et inleds med ett resonemang om att OECD med den tillgängliga statistiken inte kan avgöra om Sverige följt reglerna i Pisa.

”Trots att Anna Ekström frågats ut av medier och i riksdagens kammare och utskott vid ett flertal tillfällen under det gångna året har hon inte vid något tillfälle nämnt felaktigheterna som pekas ut i dokumenten”, skriver Expressen.

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström:

Hur förhåller sig ministerns uttalande om att hon inte har haft uppgifter om att elever har exkluderats på felaktiga grunder till de två promemoriorna som har tagits fram inom utbildningsdepartementet och varför är pm:en fortfarande hemliga?​

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utbildningsministern-angaende-kannedom-om-felaktigheter-i-pisa-rapport/